NaslovnaVijestiRJ Tehnička služba – Izgradnja glavnog kolektora kanalizacijskog sustava Servisna zona Buići – Poreč III. faza

RJ Tehnička služba – Izgradnja glavnog kolektora kanalizacijskog sustava Servisna zona Buići – Poreč III. faza

Obavještavaju se građani da se nakon riješenih imovinsko-pravnih odnosa nastavljaju radovi na dovršetku izgradnje glavnog kanalizacijskog kolektora Servisna zona Buići – Poreč.  

Radovi su započeti na dionici državne ceste D-302 kraj hotela Holiday u naselju Kadumi, te se nakon toga sele na dionicu kod naselja Varvari i planiraju se završiti u roku od 30 dana.

Ugovorene radove vrijedne 199.827,60 kn izvodi tvrtka „Gemar“ iz Poreča.

Uprava društva

 

Dokumenti