NaslovnaVijestiRJ Tehnička služba – Izgradnja kanalizacijske mreže u Gulićima – I faza završetak asfaltiranja prometnice

RJ Tehnička služba – Izgradnja kanalizacijske mreže u Gulićima – I faza završetak asfaltiranja prometnice

U tijeku je asfaltiranje prometnice u Lindarskoj ulici u Gulićima, ćime će radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u samom naselju Gulići biti okončani.

Preostaje za iskopati 70-tak metara glavnog kolektora K-2 južno od naselja, te se predviđa da bi kanalizacijska mreža bila u funkciji krajem ovog mjeseca.

            Ujedno se mole građani čiji objekti imaju mogućnost priključenja na izgrađenu fekalnu kanalizaciju naselja Gulići da se jave u trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. radi usklađenja podataka za priključak na javnu kanalizaciju . 

Uprava Društva

 

Dokumenti