NaslovnaVijestiRJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Postavljanje cijevi za optički kabel i komunakaciju

RJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Postavljanje cijevi za optički kabel i komunakaciju

U sklopu aktivnosti polaganja cijevne infrastrukture i uvađanju 20 KV napona koje izvodi HEP Poreč na području Poreča, djelatnici komunalnog poduzeća Usluga će u iste energetske kanale položiti i cijevi za potrebe razvoja svjetlovodnih veza. Cijevi će se položiti na dionicama od Materade do Lune, od ulice P. Kandlera do Mlinske, te na dionici od Dječjeg vrtića (robne kuće) do Vinarskog podruma. Ukupno će biti položeno 2.507 metara PVC cijevi promjera 110 mm. Troškovi se procjenjuju na iznos cca 120.000,00 kn.

Uprava Društva
U sklopu aktivnosti polaganja cijevne infrastrukture i uvađanju 20 KV
napona koje izvodi HEP Poreč na području Poreča, djelatnici komunalnog poduzeća Usluga će u iste energetske kanale položiti i cijevi za potrebe razvoja svjetlovodnih veza. Cijevi će se položiti na dionicama od Materade do Lune, od ulice P. Kandlera do Mlinske, te na dionici od Dječjeg vrtića (robne kuće) do Vinarskog podruma. Ukupno će biti položeno 2.507 metara PVC cijevi promjera 110 mm. Troškovi se procjenjuju na iznos cca 120.000,00 kn.

Uprava Društva

Dokumenti