NaslovnaVijestiRJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Prva faza proširenja groblja Nova Vas

RJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Prva faza proširenja groblja Nova Vas

Po završetku betonskih radova i nasipavanju zemlje, tvrtka „GEOKOP TRADE“ d.o.o. iz Bala, nastavlja sa postavljanjem tlakovca na stazama groblja.

Po završetku betonskih radova i nasipavanju zemlje, tvrtka „GEOKOP TRADE“ d.o.o. iz Bala, nastavlja sa postavljanjem tlakovca na stazama groblja.
Završetkom spomenutih radova slijedi čišćenje i hortikulturno uređenje na zemljanim površinama groblja.
Budući da se na mjestu predviđenom za prolaz između starog i novog groblja nije omogućio adekvatan prolaz iz objektivnih razloga, investitor je dao nalog da se primjereno uredi pristupna cesta do novog groblja sa postavom cestovnih ivičnjaka.

Uprava Društva

Dokumenti