NaslovnaVijestiRJ TEHNIČKA SLUŽBA” – Rekonstrukcija gromobranske zaštite na zgradi Uprave marine Poreč

RJ TEHNIČKA SLUŽBA” – Rekonstrukcija gromobranske zaštite na zgradi Uprave marine Poreč

Ovih dana obavljaju se radovi na zamjeni gromobranske zaštite na zgradi Uprave marine Poreč radi dotrajalosti gromobranske zaštite koja nije u potpunosti zadovoljavala predviđene norme za gromobransku zaštitu.
Po izvršenom natječaju za najpovoljnijeg izvodača radova odabrana je firma FAMA iz Višnja. Cijena za izradu nove gromobranske zaštite od AL šipke i sanacija stare spojnim elementima, nosači i ostala oprema ugovorena je u iznosu od 11.000 kn. Po završetku radova nova gromobranska zaštita zadovoljavati će predviđene norme zaštite od udara groma, te time Usluga Poreč ide u poboljšanje zaštitnih mjera sigurnosti od električne struje i raznih potencijala koji se mogu pojaviti, u svrhu povećanja zaštite imovine i ljudi od strujnih udara.

Uprava Društva

Dokumenti