NaslovnaVijestiRJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Sanacija mrtvačnice i kapelice na groblju Tar – Vabriga

RJ “TEHNIČKA SLUŽBA” – Sanacija mrtvačnice i kapelice na groblju Tar – Vabriga

Sukladno ukazanim potrebama, komunalno poduzeće Usluga Poreč krenulo je sa radovima na sanaciji fasade mrtvačnice i kapelice na groblju u Taru.
Radovi su procijenjeni na iznos od cca 60.000,00 kn. Naručitelj radova je komunalno poduzeće Usluga Poreč, a izvođač tvrtka VANTIM d.o.o. iz Poreča.
Radovi se planiraju okončati do petka, 06.04.2007.godine.

Uprava Društva

Dokumenti