NaslovnaVijestiRJ Tehnička služba -Videonadzor na odlagalištu Košambra

RJ Tehnička služba -Videonadzor na odlagalištu Košambra

Odlagalište otpada Košambra u završnoj je fazi uređenja. U sklopu aktualnijih aktivnosti vrše se pripreme za hortikulturno uređenje deponije i postavu sustava nadzora.

Ovih su dana nakon ugradnje i testiranja puštene u funkciju dvije rotacione kamere za potrebe video nadzora, od kojih jedna je postavljena na ulazu u odlagalište omogućavajući kontrolu pristupa dok je druga postavljena na ulazu u operativni centar Košambra.

U komunikacijsku mrežu Usluge spojen je  radni prostor voditelja odlagališta, radiona i skladište, te sa duge je strane uspostavljena optička komunikacijska veza sa vagom.

U sklopu optičkog čvora stvorene su pretpostavke za daljnje širenje optičke mreže Usluge za buduće planirane objekte na samom odlagalištu, što znatno podiže razinu u modernizaciji i prijenosu podataka u funkciji ekologije i zaštite prirodnih vizura.

 

Uprava Društva

 

 

 

 

Dokumenti