NaslovnaVijestiSa sjednice Gradskog vijeća 27.12.2006. – Prihvaćaju se projekti Jadran i Košambra vrijedni oko 30 milijuna kuna

Sa sjednice Gradskog vijeća 27.12.2006. – Prihvaćaju se projekti Jadran i Košambra vrijedni oko 30 milijuna kuna

Gradsko vijeće Grada Poreča sastalo se 27.prosinca 2006.godine samo da bi usvojilo zaključke o raspravi sa predhodne sjednice kada su razmatrani ekološki projekti “Jadran” i “Košambra”. Od 17 vijećnika, sjednici je prisustvovalo njih 15.

Projekt “Jadran” je projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području i prihvaćena je koncepcija sa 4 odvoda, 2. stupanj pročišćene vode sa namjenom zalijevanja i navodnjavanja poljoprivrednih površina, a “Usluga” je zadužena da izradi Idejno rješenje i za zaleđe grada Poreča kao i da inicira izradu Projekta navodnjavanja. Zaključeno je da treba uskladiti sustav odvodnje i pročišćavanja sa prostorno planskom dokumentacijom. Ovi zaključci su usvojeni jednoglasno. Za ovaj projekt Hrvatske vode će dati 40% sredstava bespovratno, a 60 % osigurat će se od Svjetske banke kreditom, koji će se vraćati iz naknade koja se već naplaćuje putem računa za vodu.
Projekt “Košambra” – projekt sanacije sanitarnog odlagališta otpada, financirat će se putem sredstava koja su osigurana Ugovorom Grada Poreča sa Fondom za za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH u iznosu od 23,8 milijuna kuna. Usvojen je zaključak da se prihvaća informacija “Usluge” o dosadašnjim aktivnostima (1 glas protiv), prihvaćen je Ugovor o preuzimanju udjela od austrijskih partnera u poduzeću “Adriaplus” (2 glasa protiv i 1 suzdržan), te Odluka kojom se van snage stavlja Odluka o preuzimanju komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada od strane trgovačkog društva “Adriaplus”, a ti poslovi ponovno dodjeljuju “Uslugi” (3 glasa protiv).

Na pitanje vijećnice Snježane Mekota kada će se raspravljati o radu “Adriaplusa”, gradonačelnik Edi Štifanić je najavio da će se na prvoj narednoj sjednici Gradskog vijeća raspravljati o izvještajima o radu u 2006.g. i Financijskim planovima za 2007.g. svih gradskih poduzeća pa tako i “Adriaplusa”.

za Poreštinu.info : R.V. Aleksić

Dokumenti