NaslovnaVijestiSa sjednice NO Usluge Poreč

Sa sjednice NO Usluge Poreč

U petak, 12. kolovoza 2005. godine sa početkom u 12,00 sati održana je 1. sjednica Nadzornog odbora u novom sazivu.
Na sjednici NO utvrđen je slijedeći DNEVNI RED

1) Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora,
2) Izbor i imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora USLUGE POREČ d.o.o.,
3) Prijedlog financijskog plana i plana investicija za 2005. godinu,
4) Izvješće o upravljanju grobljima na području Grada Poreča za 2004. godinu,
5) Plan održavanja groblja za 2005. godinu,
6) Prijedlog cijena usluge pražnjenja otpadnih voda iz septičkih jama,
7) Prijedlog Pravilnika o izdavanju odobrenja za ulazak i pješačku zonu II ( ulaz iz ul. M. Županića u parkiranje i parkiranja ograničena Mlinskom i Partizanskom ulicom ( uz tržnicu )),
8) Poslovni prostori:
a) Utvrđivanje početne natječajne zakupnine-jamčevine za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu USLUGE POREČ d.o.o.
b) Suglasnost za davanje u podzakup poslovnog prostora

Tijekom razmatranja ponuđenih izvješća o realizacijama aktivnosti i predloženim planovima donešeni su slijedeći zaključci:

Ad1) Prihvača se zapisnik sa 14. sjednice Nadzornog odbora.

Ad2) Sukladno članku 30.stavak 3. Društvenog ugovora kojim se propisuje da NO iz redova svojih članova izabire Predsjednika i jednog zamjenika NO je zaključio da za se gradonačelnik Edi Štifanić imenuje za Predsjednika NO a za zamjenika je imenovan Milan Laković pročelnik gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav.

Ad3) Nakon detaljne rasprave i dodatnih pojašnjenja Usvojen je Financijski plana za 2005. godinu kao i Plan investicija za 2005.godinu.
Važno je napomenuti da je NO zaključio da će raspravu i prihvačanje tih dokumenata ubuduće trebati obaviti prije donošenja Proračuna Grada Poreča za slijedeću kalendarsku godinu odnosno već tijekom listopada mjeseca tekuće godine.

Ad4) Prihvačeno je godišnje izvješće o upravljanju grobljima za 2004. godinu u ponuđenom tekstu.

Ad5) Prihvačen je Plan održavanja groblja za 2005. godinu uz opasku da se isti dopuni sa prikazom popunjenja raspoloživih kapaciteta.

Ad6) Prihvačen je prijedlog Uprave da cijena (participacija građana) za vršenje usluge pražnjenja septičkih jama iznosi 23,00 kn/m3.
Isti se zaključak proslijeđuje u daljnu proceduru prema Poglavarstva Grada Poreča.

Ad7) Prihvaćen je Pravilnik o izdavanju odobrenja za ulazak u pješačku zonu II (Ulaz iz ul. M. Županića u parkiranje i parkiranja ograničena Mlinskom i Partizanskom ulicom (uz tržnicu)).

Ad8) Prihvaćen je prijedlog Uprave o utvrđivanju početne natječajne zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu USLUGE POREČ d.o.o.

Uprava Društva

Dokumenti