NaslovnaVijestiSa web stranice Ministarstva poljoprivrede

Sa web stranice Ministarstva poljoprivrede

8. kolovoza 2012. godine u prostorijama Hrvatskih voda, Grada Vukovara 220 u Zagrebu održana je primopreda i prezentacija revidiranog seta projektne prijave „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ za dodjelu EU sredstava kroz IPA operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013. Projekt, procijenjene vrijednosti 67,3 mil €, bit će upućen prema Europskoj komisiji na ocjenu i odobrenje, a njime se planira izgradnja/rekonstrukcija mreže komunalnih otpadnih voda u dužini od oko 80 km, čime bi se 6.300 stanovnika dodatno priključilo na mrežu i izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (III. stupanj pročišćavanja) ukupnog kapaciteta 137.500 E.S.
Prezentacija projekta

Dokumenti