NaslovnaVijestiSklopljeni Ugovori između Usluge i Općine Tar – Vabriga

Sklopljeni Ugovori između Usluge i Općine Tar – Vabriga

Sa Općinom Tar – Vabriga sklopljeni su godišnji ugovori za radove na održavanju čistoće, hortikulture te održavanje oborinske infrastrukture.
Temeljem plana održavanja čistoće na području Općine Tar – Vabriga koji u osnovi obuhvaćaju ručno i strojno pometanje pješačkih i kolnih površina, pranje cesta i nogostupa te kontejnerski odvoz komunalnog otpada u proračunu Općine planirana su sredstva u visini od 301.850,40 kn.

Za potrebe godišnjeg održavanja zelenih površina i cvjetnih gredica planirana su sredstva u visini od 482.163,00 kn. Planom aktivnosti kao sastavnim dijelom Ugovora precizno su definirani kriteriji za košnju zelenih površina po svim lokalitetima kao i kriteriji za održavanje cvjetnih gredica. Planom su predviđene i aktivnosti na zaštiti bilja, uređenju novih zelenih površina, održavanje travnjaka na nogometnom igralištu i dekoracija Općine. Važno je pri tome spomenuti da je plan sačinjen na osnovi izmjera u prostoru, a sve u cilju stvaranja kvalitetne baze podataka za planiranje i operacionalizaciju radova.

Proračunom Općine za održavanje oborinske infrastrukture čija dužina iznosi cca 1.242 m predviđen je iznos u visini od 19.448,00 kn koji je proizašao na temelju dogovorenih kriterija za pregled i održavanje iste.

Spomenimo usput da odvodni kanalizacijski sustav, izgrađen na području Tara i Vabrige, obuhvaća:
– kolektorski sustav u dužini od 26.000 m,
– 13 prepumpnih stanica i
– jedan uređaj za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda (Lanterna).

Područje Tara i Vabrige sa pripadajućim naseljima nema potpuno izgrađen kanalizacijski sustav pa će biti potrebno nastaviti sa njegovom izgradnjom, odnosno proširenjem kao i izvršiti određene aktivnosti na izgradnji novih uređaja za tretman otpadnih voda na novim lokacijama, a sve sukladno prihvaćenoj Koncepciji razvoja kanalizacijskog sustava Poreštine prihvaćenoj na Gradskom vijeću Grada Poreča 27.12.2006.godine.

Uprava društva

Dokumenti