NaslovnaVijestiSkupljanje ambalažnog otpada od 16. ožujka 2006. godine

Skupljanje ambalažnog otpada od 16. ožujka 2006. godine

Od 16. ožujka 2006. godine potrošači (kupci) moći će vraćati ambalažu na koju se plaća povratna naknada (PET boce, staklene boce za jednokratnu upotrebu, Al-Fe limenke) samo prodavateljima (trgovinama), te od tog dana komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači više nisu ovlašteni preuzimati ambalažu od potrošača (građana i dr.) uz plaćanje naknade od 0,50 kn.

– uputa za postupanje
Od 16. ožujka 2006. godine prestaje pravo komunalnih tvrtki i ovlaštenih skupljača, koji su imali ugovor s ovim Fondom, na preuzimanje jednokratne ambalaže od potrošača (građana i dr.) uz plaćanje naknade od 0,50 kn.
Radi toga, a imajući u vidu daljnju primjenu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, daju se slijedeće upute:
1. Od 16. ožujka 2006. godine potrošači (kupci) moći će vraćati ambalažu na koju se plaća povratna naknada (PET boce, staklene boce za jednokratnu upotrebu, Al-Fe limenke) samo prodavateljima (trgovinama), te od tog dana komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači više nisu ovlašteni preuzimati ambalažu od potrošača (građana i dr.) uz plaćanje naknade od 0,50 kn.
2. Komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači koji s Fondom imaju ugovor o skupljanju ambalažnog otpada nastaviti će poslove skupljanja ambalažnog otpada preuzimanjem tog otpada od prodavatelja (trgovina) s kojima imaju odgovarajuće ugovore, i to dok se ti poslovi ne povjere ovlaštenim skupljačima na temelju natječaja o dodjeli koncesije.
3. Javni natječaj za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina unutar županije raspisuje županijsko poglavarstvo koje na temelju provedenog natječaja i donosi odluku o dodjeli koncesije.

Koncesija se dodjeljuje na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću obnavljanja.
4. Za obavljene poslove skupljanja ambalažnog otpada od potrošača (građana i dr.) uz plaćanje povratne naknade u razdoblju od 02. siječnja do 16. ožujka 2006. godine komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači dužni su dostaviti Fondu odgovarajuće zbirno izvješće do konca ožujka 2006. godine radi izrade konačnog obračuna.

Zbirno izvješće se odnosi na razdoblje od kada su komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači započeli s poslovima skupljanja i preuzimanja ambalaže od potrošača (građana i dr.) uz plaćanje povratne naknade do 16. ožujka 2006. godine.
5. Komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači dužni su također bez odgađanja, a najkasnije do 25. ožujka 2006. godine dostaviti Fondu izvješće o obavljenim poslovima na prikupljanju ambalaže i za razdoblje od 01. do 16. ožujka 2006. godine.
6. Mjesečno i zbirno izvješće dostavlja se Fondu na Obrascu IA i IIA koji se nalazi na web stranici Fonda.
7. Konačnim obračunom obuhvatit će se i stvarni (dodatni) troškovi nastali tijekom skupljanja ambalažnog otpada uz plaćanje naknade građanima, kao što su poslovi baliranja, trajektni troškovi i dr., a kriteriji za obračun dodatnih troškova dostaviti će se komunalnim tvrtkama i ovlaštenim skupljačima najkasnije do 18. ožujka 2006. godine.

Uprava Društva

Dokumenti