NaslovnaVijestiSpremnik služi samo za komunalni otpad !

Spremnik služi samo za komunalni otpad !

Poštovani građani, Obaviještavamo vas da je komunalno poduzeće započelo sa većom kontrolom odlaganja komunalnog otpada.

Ukoliko su djelatnici RJ Čistoće na Vaš spremnik zaljepili naljepnicu koja Vas obaviještava da se u Vašem spemniku ne nalazi komunalni otpad, te zbog toga Vam isti nisu ispraznili molimo Vas da postupite prema uputama sa naljepnice.

Skrećemo pažnju građanima da u spremnike za komunalni – kućni otpad NE  ODLAŽU granje, smeće iz vrta, tehnološki i opasni otpad, tekuće tvari, masnoće, žar, otpadni građevni materijal, električne baterije, akumulatore, auto gume, itd.

Komunalno poduzeće Usluga  Poreč u nastojanju da bude stalno na usluzi svojim građanima te zbog učestalih zloraba u korištenju spremnika za komunalni otpad ubacivanjem bio-otpada u spremnike (trave, lišća , grana) je nabavilo posebne PVC vreće za BIO- OTPAD.

Vreće za BIO- OTPAD građani mogu kupiti na blagajni komunalnog poduzeća  svakim  radnim danom od 08,00 – 14,00 sati.

Cijena vreće  za odlaganje bio-otpada zapremine 200 l iznosi 5,00 kn sa uključenim PDV-om.

Skrećemo pažnju građanima da će komunalno poduzeće odvoziti bio otpad samo sakupljen u PVC vreće sa oznakom komunalnog društva.

Za sve dodatne informacije nazovite 052/ 429 – 241

Uprava Društva

Dokumenti