NaslovnaVijestiŠto se kopalo na Peškeri?

Što se kopalo na Peškeri?

Tragom obavljene informacije o izvođenju radova na Porečkom kanalu – zatvorena dionica na Peškeri, od strane predstavnika Hrvatskih voda, evo još nekoliko činjenica oko tog predmeta.

Tragom obavljene informacije o izvođenju radova na Porečkom kanalu – zatvorena dionica na Peškeri, od strane predstavnika Hrvatskih voda, evo još nekoliko činjenica oko tog predmeta.

Od informacija o pojavi neugodnih mirisa u uvali Peškera bile su poduzete aktivnosti monitoringa kompletnog postrojenja oborinske kanalizacije slivnog područja Peškera, uključujući i dionicu zatvorenog betonskog kanala Porečkog potoka.

Podmorskim pregledom i snimanjem unutrašnjosti zatvorenog kanala «Porečkog potoka» od lokacije ispusta u more u uvali Peškera do 150 m’ uzvodno do taložnice ispod starog mosta kod Parka Olge Ban, utvrđena je određena količina taloga i mulja te je Hrvatskim vodama upućen zahtjev da se u godišnji plan i program održavanja slivnih voda u 2012. godini predvidi i čišćenje dionice zatvorenog kanala od nataloženog mulja.

Hrvatske vode su u sklopu izvođenja radova na rekonstrukciji zatvorenog betonskog kanala Porečkog potoka u zoni zahvata radova na kružnom raskrižju „Parens“, izvršile i čišćenje dijela priobalne dionice zatvorenog kanala Porečkog potoka.

Radove na čišćenju kanala temeljem godišnjeg ugovora sa Hrvatskim vodama izvodila je tvrtka Vodoprivreda d.o.o. iz Buzeta. Iz kanala je izvađeno ukupno 60 m3 mješovitog nataloženog materijala, i to organskog mulja te pijeska i šljunka koje je kroz otvoren ispust kanala došlo od utjecaja mora.

Dokumenti