NaslovnaVijestiStudijsko putovanje u talijanske centre za gospodarenje otpadom

Studijsko putovanje u talijanske centre za gospodarenje otpadom

Predstavnik Usluge Poreč d.o.o. bio je učesnik studijskog putovanja koje je organizirala Istarska županija u vremenu od 18.05. – 20.05.2008. godine sa svrhom da se obiđu postrojenja za obradu otpada u sjevernoj Italiji.

 

Posjećena su tri postrojenja. Najviše se vremena posvetilo razgledavanju postrojenja u Comune di Villafalletto (Provincia di Cuneo, Regione Piemonte), kakvo bi trebalo izgraditi na županijskom odlagalištu Kaštijun.

 

Komunalni otpad se klasičnim kamionima za sakupljanje otpada dovozi u prihvatnu halu, u kojoj se usitnjava, a potom odlaže u komore (bio-reaktore). U komorama fermentira u anaerobnim uvjetima petnaestak dana, nakon čega se iz otpada odvaja gorivi dio, koji odlazi u cementaru kao gorivo, a preostali dio se odlaže na odlagalište. Radi se tzv. MBO (mehaničko-biološka obrada) tehnologiji, koja bi se primijenila na Kaštijunu.

 

Okoliš je vrlo čist, na odlagalištu nema ptica, na granici postrojenja i odlagališta obrađuju se njive.

 

Vrlo poučna i korisna posjeta radi dobivanja uvida u to kakvo treba biti županijsko odlagalište Kaštijun. Možemo reći da se radi o suvremenoj tehnologiji koja se primjenjuje u zapadnoj Europi za odlagališta veličine Kaštijuna.

Uprava društva

 

 

 

 

 

Dokumenti