NaslovnaVijestiSustav PILOMAT-a ubrzo u funkciju – obavijest

Sustav PILOMAT-a ubrzo u funkciju – obavijest

Prema važećoj odluci o uređenju prometa, izlazeći cestovni stupići na lokaciji između partizanske i mlinske ulice kreću u funkciju u SRIJEDU 18.05.2005. GODINE.
U PJEŠAČKOJ ZONI II NA NAVEDENOJ LOKACIJI VAŽI ZABRANA PARKIRANJA VOZILA .

Svim fizičkim i pravnim osobama koja sada parkiranja u zoni zabrane ispred ulaza u upravu USLUGE POREČ d.o.o., a vrše dostavu ili samo dostavu na tržnicu, omogućiti će se vršenje dostave za vrijeme rada tržnice.

Zadržavanje za istovar i utovar robe ograničena je na max 15 minuta, nakon toga vozilo se mora ukloniti sa te lokacije.

Svim onima koji imaju ugovor sa USLUGOM POREČ d.o.o. o unajmljenom štandu ili stolu na tržnici omogućiti će se parkiranje jednog vozila temeljem ugovora o najmu na gradskom parkiralištu.

Dokumenti