NaslovnaVijestiNovostiSvjetski dan zaštite okoliša 2019.

Svjetski dan zaštite okoliša 2019.

| Novosti

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Obilježavanjem Dana zaštite okoliša diljem svijeta, Program Ujedinjenih naroda za okoliš nastoji istaknuti glavne okolišne probleme te potaknuti ekološku osviještenost i djelovanje na području zaštite okoliša.

Ove godine Dan zaštite okoliša obilježava se pod geslom “Borba protiv onečišćenja zraka”.

Usluga Poreč d.o.o. kao komunalno društvo zaduženo za gospodarenje otpadom ali i za druge uslužne komunalne  djelatnosti od javnog interesa, obavljanje istih temelji na načelima održivog razvoja te zaštiti okoliša i javnog interesa. Cilj je Društva svoje aktivnosti usmjeriti na poticanje ekološke osviještenosti prema društvu te stvaranje ekološki uređenog i čistog grada.

U kontekstu borbe protiv onečišćenja zraka, Društvo je odavno počelo provoditi određene mjere, a koje su bile usmjerene upravo na smanjenje i ograničavanje emisije štetnih plinova.

Sanirana je stara ploha odlagališta te je u planu i sanacija nove  plohe gdje se sav stvoren metan odvozi na baklju i spaljuje čime se i smanjuje njegova količina. U pogledu voznog parka krenulo se sa obnovom istog i to uvođenjem vozila isključivo sa euro 6 motorima koji imaju manju emisiju CO2 kao i sa postepenim razmišljanjem i planom uvođenja hibridnih vozila i vozila na električni pogon umjesto na razna fosilna goriva.

Automatizacija upravljanja pješačkim zonama i parkiralištima također je mjera koja ima svoj doprinos na smanjenje emisije štetnih plinova jer upravo takav način upravljanja prometovanjem vozila u gradu doprinosi većoj protočnosti samih vozila, ciljano se vozila navode na slobodna parkirališta, a posljedično se i  smanjuje broja vozila u centru grada. Zatim, tu je i smanjenje potrošnje velike količine energije i to kroz izmjenu rasvjetnih tijela, povećanje proizvodnje električne energije pomoću solarnih panela te  izolacija zgrada čime se smanjuje potrebna energija za grijanje.

Aktivnosti koje se intenzivno provode u posljednjih godinu dana na području djelovanja Društva te koje su usko povezane upravo za zaštitom okoliša odnose se na uspostavu novog sustava gospodarenje otpadom pri čemu se potiče koncept kružnog gospodarenja otpadom.

Cilj takvog načina gospodarenja otpadom je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti, a gdje bi konačan cilj bio koristiti otpad kao vrijedan resurs.

Da bi bili u mogućnosti tako postupati sa otpadom nužno je bilo stvoriti preduvjete. Područje na kojemu Društvo obavlja djelatnost proteže se na preko 142 km ² te se usluga sakupljanja i odvoza otpada pruža za gotovo 20.000 korisnika pri čemu ta brojka u ljetnom periodu značajno raste s obzirom na brojne turiste i posjetitelje koji upravo Grad Poreč i ostale Općine Poreštine odabiru kao svoju destinaciju za odmor.

Kako bi se isto ostvarilo uz već postavljenu mrežu od preko 170 eko otoka za odvojeno sakupljanje papira, kartona, plastike i stakla na području Grada Poreča – Parenzo i ostalih Općina Poreštine, izgrađeno je novo reciklažno dvorište, uspostavljen rad mobilnog reciklažnog dvorišta te se je započelo sa podjelom spremnika svim korisnicima kako bi im se omogućilo odvojeno sakupljanje otpada na samom mjestu nastanka otpada.

Uz dodjelu individualnih spremnika, u određenim naseljima Grada Poreča, te susjednim Općinama postavljeni su i polupodzemni spremnici za odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada, papira, stakla i plastike.

Do kraja mjeseca svibnja ukupno je podijeljeno preko 11.200  individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada, 1.800 spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, 650 vrtnih kompostera za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada te je postavljeno novih 36 setova polupodzemnih spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, papira, stakla i plastike, a koji su namijenjeni za korištenje za preko 4.000 korisnika. Upravo dodjela čipiranih indvidualnih spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada doprinijela je uspostavi sustava u kojemu se može  odrediti tko predaje koliko otpada te sukladno tome omogućena je i naplata  javne usluga sakupljanja otpada prema stvarnim količinama.

Usluga Poreč d.o.o. kao društvo koje ima za cilj, između ostalog, voditi brigu o zaštiti okoliša, svim aktivnostima koje provodi u području gospodarenja otpadom želi potaknuti pojedince na promjenu, potaknuti shvaćanje važnosti pravilnog postupanja sa otpadom kao i upoznati cjelokupnu zajednicu sa koristima od pravilnog postupanja sa otpadom. U tu svrhu u suradnji sa Gradom Porečom i ostalim Općinama provode se dva obrazovno informativna projekta, Razvrstaj – Ne odustaj! i Kad se odvaja smeće raste drvo sreće ! gdje kroz razno razne edukacijske tribine, radionice i promidžbene materijale, se želi  upoznati sve građane kako odvajati otpad, kako ponovno upotrijebiti otpad, kako reciklirati ali i kompostirati,  što su sve mjere kojima se poboljšava kvaliteta zraka,  štedi energija te se stvaraju i skladište korisni resursi.

U svrhu prepoznavanja važnosti koncepta gospodarenja otpadom u Gradu Poreču se upravo od danas pa slijedeća dva dana  održava i Međunarodna konferencija o ulozi javnog i privatnog sektora u kružnom gospodarenju otpadom, a na kojoj će sudjelovati mnogobrojni domaći i strani stručnjaci iz područja gospodarenja otpadom. I ova konferencija dodatna je prilika da se zajedničkim snagama pristupi raspravi, razmatranju i prijedlozima kako  doskočiti ovom ekološkom  izazovu očuvanja zaštite okoliša, zraka i prirode.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti