NaslovnaVijestiTragom članka u Glasu Istre – komentar predsjednika Uprave

Tragom članka u Glasu Istre – komentar predsjednika Uprave

Komentar predsjednika Uprave Usluge Poreč na članak iz Glasa Istre: U Vialima čiste travu, ali zanemaruju opremu
Iz Glasa Istre:
POREČ – Proteklih su se dana djelatnici komunalnog poduzeća Usluga trudili špatulama iščistiti travu s tlakovca na šetalištu Viale (ili Viali), jednom od najfrekventnijih u Poreču, što je za pohvalu. O uređenosti javnih površina valja brinuti cijele godine, a to u Poreču najčešće jest slučaj. Ipak, slučajno ili ne, u tim istim Vialima već duže vrijeme, možda mjerljivo i u godinama, nekoliko je oštećenja preko kojih komunalci uredno prelaze. Zidić na kojem je odvaljen dio kamene oplate, klupa bez jedne prečke, na nekoliko mjesta nedostaju elementi tlakovca ili su udubljeni i izdignuti… Dakle, sve mali zahvati, ne posebno skuplji i kompliciraniji od čišćenja trave špatulom.
Takvih i sličnih oštećenja komunalne opreme, ponegdje huliganskih, ali i onih od zuba vremena, ima i drugdje u gradu, i u pravilu se sporije i teže saniraju nego se kupuje nova oprema ili uređuju nove javne površine.

Piše G. P.

Poštovani!
Posebno cijenim vašu iskrenu nakanu da ukažete, kao odgovoran građanin, na detalje koje, pored naših redovnih aktivnosti, treba isto tako sustavno primjećivati i uklanjati ih kako bi se pojačao ugodniji ambijentalni osjećaj prostora.
Neupućeni bi iz Vašeg pera mogli iščitati da je, pored zadaća koje su naši djelatnici obavljali u Vijalama, odgovorno komunalno poduzeće Usluga. Skrećem stoga Vašu pozornost da se radi o aktivnostima koje nisu u našoj nadležnosti, osim u slučajevima kada dobijemo nalog za intervenciju.

S dužnim poštovanjem,
Rodoljub Kosić, dipl.ing.el.

Dokumenti