NaslovnaVijestiTrgovačko društvo ODVODNJA POREČ d.o.o. započelo je sa obavljanjem djelatnosti

Trgovačko društvo ODVODNJA POREČ d.o.o. započelo je sa obavljanjem djelatnosti

Obavještavamo cijenjeno građanstvo i poslovne suradnike da je trgovačko društvo ODVODNJA POREČ društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnost javne odvodnje, sa sjedištem u Poreču-Parenzo, Mlinska 1, započelo sa obavljanjem djelatnosti 01. veljače 2014. godine.

Odlukom Skupštine USLUGE POREČ d.o.o. donesenom dana 28. prosinca 2013. godine, trgovačko društvo USLUGA POREČ d.o.o. podjelilo se  po modelu odvajanja s osnivanjem novog trgovačkog društva ODVODNJA POREČ d.o.o. Dana 21. siječnja 2014 nadležni je sud donio rješenje o upisu u sudski registar, MBS: 040318801.

Direktor trgovačkog društva ODVODNJA POREČ d.o.o. sukladno imenovanju sa Skupštine Društva je Milan Laković, dipl.ing..

Osnovni podaci:

Osobni indentifikacijski broj trgovačkog društva ODVODNJA POREČ d.o.o.: 67294322519, te matični broj poslovnog subjekta: 4159314.

Kontakt telefon: 052/431-003, fax: 052/451-050.

Mail: info@odvodnjaporec.hr,

www.odvodnjaporec.hr

Dokumenti