NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaU rujnu u svim općinama kostimirane predstave za djecu “Recikloman spašava budućnost”

U rujnu u svim općinama kostimirane predstave za djecu “Recikloman spašava budućnost”

| Novosti RJ Čistoća

Tijekom rujna u dječjim vrtićima na području Općina Tar-Vabriga -Torre - Abrega, Vrsar - Orsera, Funtana- Fontane, Sveti Lovreč, Vižinada-Vsinada, Višnjan- Visignano, Kaštelir-Labinci­ Casttelliere-S.Domenica održati će se kostimirana predstava za djecu „Recikloman spašava budućnost" koju izvodi glumačka skupina Teatra naranča.

Predstava je edukativnog karaktera, na  temu održivog  gospodarenja otpadom . Djecu će pobliže i na zabavan način upoznati s pojmovima kao što su recikliranje, sprječavanje nastajanja otpada i ponovna upotreba predmeta kroz lik superheroja Reciklomana. Cilj izvođenja predstava je pobuditi svijest djece predškolskog uzrasta o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom .

Predstave su organizirane u sklopu  „Programa  izobrazno-informativnih  aktivnosti  održivom  gospodarenju otpadom”  kojeg provodi  Usluga Poreč d.o.o.  u suradnji sa gore navedenim općinama. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.838,88 kn od čega je  500.000,00  kn  (83%)  bespovratnih sredstava potpore Europske unije.

 

Predstave će se održati prema rasporedu:

 

 

OPIS AKTIVNOSTI

 

DATUM

 

VRIJEME

 

Održavanje kostimirane predstave u Općini Tar-Vabri ga Dječji vrtić “Morski konjić”

 

 

09.09.2019.

 

 

10:30 sati

Održavanje kostimirane predstave u Općini Kaštelir-Labinci

Dječji vrtić i jaslice „Radost” – Područni vrtić Kaštelir

 

10.09.2019.

 

10:00 sati

Održavanje kostimirane predstave u Općini Vižinada Dječji vrtić i jaslice „Radost” – Područni vrtić Vižinada  

11.09.2019 .

 

10:00 sati

Održavanje kostimirane predstave u Općini Sveti Lovreč

Dječji vrtić i jaslice „Radost” – Područni vrtić Sveti Lovreč

 

12 .09.2019 .

 

10:00 sati

Održavanje kostimirane predstave u Općini Vrsar

Dječji vrtić “Tići” Vrsar

 

23.09.2019.

 

10:00 sati

Održavanje kostimirane predstave u Općini Funtana

Dječji vrtić „Tići” Vrsar – Područni vrtić Funtana

 

24.09.2019.

 

10:00 sati

Održavanje kostimirane predstave u Općini Višnjan

Dječji vrtić „Višnjan”

 

25.09.2019.

 

09:00 sati

 

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti