NaslovnaVijestiUklanjanje svjetlećih novogodišnjih ukrasa i jelki po gradu i mjesnim odborima

Uklanjanje svjetlećih novogodišnjih ukrasa i jelki po gradu i mjesnim odborima

Djelatnici komunalnog poduzeća Usluga, RJ “Hortikultura” i RJ “Otpadne vode” započeli su sa uklanjanjem novogodišnjih ukrasa.
Okončanje radova na demontaži svjetlećih novogodišnjih ukrasa i jelki predviđa se krajem sljedeće sedmice u gradu i u MO.

Kako nam se približavaju pustni dani, na zahtjev MO Nova Vas djelatnici Usluge prilikom demontaže svjetećih ukrasa izvršili su montažu pusta.

Uprava Društva

Dokumenti