NaslovnaVijestiUPRAVA DRUŠTVA saziva se 2. sjednica NO

UPRAVA DRUŠTVA saziva se 2. sjednica NO

USLUGA – POREČ : saziva se
2. sjednica Nadzornog odbora za ponedjeljak 26. rujan 2005. godine sa početkom u 11,00 sati u prostoriji predsjednika Uprave, Mlinska 1, Poreč.

Na temelju članka 265., a u svezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa odredbama Društvenog ugovora o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGE POREČ d.o.o.

S A Z I VA S E

2. sjednica Nadzornog odbora za ponedjeljak 26. rujan 2005. godine sa početkom u 11,00 sati u prostoriji predsjednika Uprave, Mlinska 1, Poreč.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1) Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora,
2) Izvješće o poslovanju za razdoblje I-VII, 2005. godine,
3) Prijedlog cijena u čistoći za 2005. godinu,
4) Prijedlog cijena u hortikulturi za 2005. i 2006. godinu,
5) Prijedlog cijena u odvodnji za 2005. i 2006. godinu
6) Prijedlog promjene cijena grobnica i uređenih grobnih mjesta,
7) Izbor najpovoljnije ponude na natječaj od dana 29. kolovoza 2005. godine
8) Informacije:
a ) Rentabilnosti uličnih parkirališta
b ) Zaključak Nadzornog odbora od dana 17. prosinca 2004. godine
c ) Aktivnosti na naplati naknade za priključenje za objekte izgrađene od
strane GORAN INŽENJERING d.o.o. u Taru
9) Razno
a) Razmatranje zamolbe o financiranju školovanja
b) Informacija o obvezama Općine Višnjan prema Usluzi Poreč
c) Informacija o prikupljenim sredstvima za sanaciju i funkcioniranje odlagališta Košambra

UPRAVA DRUŠTVA

Dokumenti