NaslovnaVijestiUPRAVA DRUŠTVA

UPRAVA DRUŠTVA

Poziv za Skupštinu USLUGE POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Temeljem članka 23. Društvenog ugovora o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću ( pročišćeni tekst )

saziva se

SKUPŠTINA USLUGE POREČ d.o.o.

za SUBOTU, 30. srpnja 2005. godine u 09,00 sati,
u prostorijama Uprave Društva, Mlinska 1, Poreč

Poziv za Skupštinu USLUGE POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Temeljem članka 23. Društvenog ugovora o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću ( pročišćeni tekst )

saziva se

SKUPŠTINA USLUGE POREČ d.o.o.

za SUBOTU, 30. srpnja 2005. godine u 09,00 sati,
u prostorijama Uprave Društva, Mlinska 1, Poreč

Za Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora
USLUGE POREČ d.o.o.
2. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora USLUGE POREČ d.o.o.
3. Izvješće o poslovanju USLUGE POREČ d.o.o. u 2004. godini
4. Donošenje Odluke o tretmanu sredstava Hrvatskih voda
5. Informacija o projektu sanacije i rekonstrukcije
odlagališta otpada Košambra
6. Razno

UPRAVA DRUŠTVA

Dokumenti