NaslovnaVijestiUREĐENJE OKOLIŠA SPORTSKE DVORANE ŽATIKA

UREĐENJE OKOLIŠA SPORTSKE DVORANE ŽATIKA

Djelatnici komunalnog poduzeća Usluga, RJ Hortikultura, užurbano rade na dovršetku uređenja okoliša nove sportske dvorane Žatika. Pored aktivnosti u neposrednoj blizini dvorane, izvode se radovi na strojnom sijanju trave na pokosu uz glavnu prometnicu Poreč – Baderna od strane tvrtke Težak d.o.o. iz Umaga.

Uprava društva

Dokumenti