NaslovnaVijestiUSLUGA – Konferencije za novinare u vezi prikupljanje ambalžnog otpada

USLUGA – Konferencije za novinare u vezi prikupljanje ambalžnog otpada

Temeljem zaključaka između FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST RH-e i KOMUNALNIH TVRTKI OVLAŠTENIH ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA a u vezi prikupljanja ambalažnog otpada od dana 04.01.2006.godine građanstvu Poreštine dajemo slijedeće priopćenje:

INFORMACIJA

1. Radi učinkovite provedbe Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu («Narodne novine broj 97/05 i 115/05), u cilju ispomoći prodavateljima (trgovinama) na prikupljanju i isplati naknade kupcima za vraćenu PET ambalažu, staklene boce za jednokratnu uporabu, Al i Fe limenke, USLUGA POREČ d.o.o. će do 16. ožujka 2006. godine prikupljati ambalažu za piće i napitke sa jednokratnom upotrebom (ambalažni otpad) radi smanjenja opterećenja na trgovine uz povrat naknade.

2. USLUGA POREČ d.o.o. će primiti od potrošača od 10 do 100 jedinica PET ambalaže, staklenih boca za jednokratnu uporabu, Al i Fe limenki, zapremine veće od 0,2 l (u daljnjem tekstu: jedinice povratne ambalaže) i isplatiti propisanu naknadu.

Usluga sukladno uputama ne može od istog potrošača jednokratno primiti više od 100 jedinica ambalažnog otpada.

3. USLUGA POREČ d.o.o. će za jedinicu vraćene ambalaže isplatiti potrošaču 0,50 kuna. Na ovu naknadu ne plaća se PDV jer se ne radi o oporezivoj isporuci već o prolaznim stavkama u smislu članka 8. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine» broj 47/95 do 90/05) i članka 51. stavka 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine» broj 60/96 do 77/04 – ispravak).

4. USLUGA POREČ d.o.o. će prikupljenu ambalažu privremeno skladištiti, odnosno provesti do privremenog skladišta, gdje će ju preuzeti ovlašteni sakupljač i odvesti do ovlaštenog reciklažera.

5. Za građane – stanovnike Poreštine ambalaža će se prikupljati na lokaciji dvorišta bivše tvornice «Školjka», jedanput tjedno i to svake srijede u prijepodnevnom vremenu od 9 do 13 sati i od 15 do 17 sati u poslijepodnevnom vremenu.
U koliko se ukaže povećani interes građana organizirati će se i češće sakupljanje o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

6. Građanima će na lokaciji «Školjka» biti izdane potvrde o količini zaprimljene ambalaže i izvršena isplata naknade u visini od ,50 kuna po jedinici ambalaže.

7. Pravo na naknadu ne mogu ostvariti građani za slijedeće ambalaže:

– višeslojna ambalaža (tetrapak, karton),
– staklena ambalaža od voća, povrća i ulja,
– staklena ambalaža za jednokratnu upotrebu zapremine manje od 0,2 lit
– Al i Fe limenke zapremine manje od 0,2 lit

Za pobliže objašnjenje ovih uputa građani se mogu javiti kontakt osobi u USLUGA POREČ d.o.o. gđi Vjeri Mušković na telefona broj 052/429-241.

Uprava Društva

Dokumenti