NaslovnaVijestiUsluga Poreč: Četiri puta veći prihodi od naknade

Usluga Poreč: Četiri puta veći prihodi od naknade

Gradsko komunalno poduzeće Usluga gospodari sa svih šest groblja na području Grada, a nakon što je počelo ozbiljnije provođenje odluka o naplati godišnje grobne naknade, taj je prihod povećan za 424 posto.

Glas Istre, 27.10.05.

Iz izvješća o upravljanju grobljima u 2004. godini, koje je Gradsko poglavarstvo prihvatilo na posljednjoj sjednici, proizlazi da je prošle godine ažurirana evidencija na svim grobljima, a konačno su klasificirani i prikazani financijski podaci o održavanju i investicijama.
Prema podacima iz izvješća proizlazi da na porečkim grobljima ima mjesta za ukop za još 10 do 20 godina, budući da je većina groblja proširena i dograđena. Najkritičnija situacija bila je na groblju u Žbandaju, a riješena je ove godine dogradnjom. Ostaje proširiti ono u Novoj Vasi, gdje više nema mjesta za ukop osim na komunalnom polju. Ove godine investirano je u gradnju mrtvačnice na groblju u Baderni, koje je jedino na Poreštini bilo bez toga objekta. Uprava groblja sustavno radi na poboljšanju održavanja površina groblja i okoliša, prema sugestijama gradskog Odjela za komunalni sustav, jer moraju biti uređena barem koliko i zelene površine u središtu grada, načelni je stav gradske uprave.
Pretprošle godine naplaćeno je 24.590 kuna naknada za korištenje grobnih mjesta, dok je lani taj iznos povećan na 104.400 kuna. Od jednokratnih naknada za dodjelu grobnih mjesta lani je prihod iznosio 710.696 kuna, a samo za redovno održavanje (radnici, materijalni troškovi, struja i voda, hortikultura, odvoz otpada) utrošeno je nešto više od pola milijuna kuna. Ukupni lanjski prihod od groblja iznosio je 1,16 milijuna kuna, uključujući i dotaciju iz gradskog proračuna za proširenje groblja u Žbandaju (349 tisuća kuna), a rashodi su bili 1,39 milijuna kuna veći. Pokriveni su iz viška prihoda iz 2003. godine. Ove su godine predviđeni prihodi od 4,37 milijuna kuna, od kojih gotovo tri milijuna iz gradskog proračuna za kapitalne objekte na grobljima u Žbandaju, Baderni i Novoj Vasi.

Glas Istre, 27.10.05.

Dokumenti