NaslovnaVijestiUSLUGA POREČ D.O.O. i ODVODNJA POREČ D.O.O. POTPISALI DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

USLUGA POREČ D.O.O. i ODVODNJA POREČ D.O.O. POTPISALI DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

Između Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske – Sindikalna podružnica Usluge Poreč d.o.o. Poreč, zastupana po sindikalnoj povjerenici Veri Pavlović, Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikalna podružnica Usluga Poreč d.o.o. Poreč, zastupan po sindikalnom povjereniku Danielu Straniću, te Usluge Poreč d.o.o., zastupano po direktoru Milanu Lakoviću potpisan je Dodatak Kolektivnom ugovoru.

Dodatak je potpisan i za trgovačko društvo Odvodnja Poreč d.o.o. između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikalna podružnica Odvodnja Poreč d.o.o. zastupanog po sindikalnom povjereniku Ivanu Gašpariniju i Odvodnje Poreč d.o.o. zastupano po direktoru, Milanu Lakoviću.

Zaključenje navedenih Dodataka rezultat je kontinuirane brige za poboljšanjem uvjeta za rad radnika u svim segmentima, prvenstveno plaće. Naime, kao i prethodnih godina održao se trend povećanja osnovice za obračun plaće tako da će ista od 1. siječnja 2020. godine iznositi 3.900,00 kuna.

Također, usklađene su odredbe važećeg Kolektivnog ugovora sa Pravilnikom o porezu na dohodak u dijelu koji se odnosi na naknadu za topli obrok. Uređeno je da će se na ime naknade za topli obrok radniku isplatiti dodatak u iznosu od 24,00 kune dnevno ( neto ) do iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno do 5.000,00 kuna godišnje. Po ispunjenju iznosa iz  Pravilnika o porezu na dohodak Društvo plaća sva zakonska davanja. Ostala prava radnika nisu se mijenjala.

Uz prednje navedeno, Društvo kontinuirano ulaže u poboljšanje uvjeta rada svih radnika na način da se vrše potrebne nabave osnovnih sredstava od alata do kamiona, te se uređuju prostorije za rad. Nadalje,  nastavlja se praksa nabave radne odjeće i obuće, a sve kako bi se nivo pružanja usluga podizao prema što boljim rezultatima.

Potpisivanje Dodatka dokaz je uspješne suradnje društva Usluge Poreč d.o.o., Odvodnje Poreč d.o.o. i Sindikata, a sve u cilju zadovoljstva zaposlenika i poslodavca.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti