NaslovnaVijestiUsluga Poreč d.o.o. započinje sa proljetnim eko akcijama sakupljanja krupnog otpada

Usluga Poreč d.o.o. započinje sa proljetnim eko akcijama sakupljanja krupnog otpada

Komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od utorka, 03. ožujka započinje sa eko akcijama proljetnog čišćenja po mjesnim odborima na području Grada Poreča-Parenzo. Za prikupljanje glomaznog otpada postaviti će se po jedan veliki spremnik zapremnine 5m3 ili 7 m3 na lokacijama koje su unaprijed utvrđene od strane predstavnika mjesnih odbora. Plan sakupljanja odvijati će se prema priloženom rasporedu:

 • MO  Anke Butorac           03.03. – 05.03.2015.
 • MO  Veli Maj                    06.03. – 11.03.2015.
 • MO  Joakim Rakovac       12.03. – 18.03.2015.
 • MO  Mate Balota             19.03. – 28.03.2015.
 • MO  Varvari                      30.03. – 04.04.2015.
 • MO   Nova Vas                 07.04. – 12.04.2015.
 • MO  Žbandaj                     13.04. – 22.04.2015.
 • MO  Fuškulin                    23.04. – 25.04.2015.
 • MO  Baderna                   27.04. – 29.04.2015.

Detaljan Plan proljetne eko akcije po mjesnim odborima možete preuzeti u nastavku:

Plan proljetne eko akcije po MO-ima Grada Poreča za 2015.g.

 

Glomazni odnosno krupni otpad je otpad kojeg  je  zbog svoje  zapremnine ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. U glomazni otpad iz kućanstva spadaju:

 • Drvo (drveni namještaj i ostali predmeti od drva)
 • Plastika (namještaj od plastike, plastični kanistri, bačve, …)
 • Metali ( metalni stolovi, stolice, metalno posuđe,metalni namještaj, …)
 • Ostalo (madraci,kauči, tekstil,odjeća,…)

Građevinski otpad (pločice, keramika, drvena i plastična stolarija, građevinski materijali od azbesta i gipsa,šuta…), opasni otpad, električni i elektronički  otpad, otpadne gume, vozila, otpadne baterije , akumulatori i otpad iz vrtova ne smatra se  glomaznim otpadom iz kućanstva. Navedene vrste otpada sakupljaju se i zbrinjavaju putem ovlaštenih sakupljača  ili se,  izuzev građevinskog otpada,mogu odložiti u reciklažnom dvorištu.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Banko Vilijamu, poslovođi za prijevoz i sakupljanje otpada , na telefon 091 431 0029.

Cilj ovih eko akcija je  jačanje ekološke osviještenosti i motiviranje lokalnog stanovništva da  primjerenim odlaganjem  glomaznog otpada iz  vlastitih kućanstva spriječe  stvaranje divljih odlagališta i daju svoj doprinos čišćem i  uređenijem okolišu, rekao je direktor Milan Laković dodavši kako će  Usluga Poreč  d.o.o. proljetne eko akcije organizirati  i u Općinama Tar-Vabriga ,  Kaštelir-Labinci,  Vižinada,Višnjan,  Sveti Lovreč, Funtana i Vrsar.

Obavijest i raspored održavanja eko akcija za pojedine općine biti   će objavljeni na službenim web stranicama Usluge Poreč.

Usluga Poreč