NaslovnaVijestiUsluga Poreč nabavila 2 nova komunalna vozila za sakupljanje otpada

Usluga Poreč nabavila 2 nova komunalna vozila za sakupljanje otpada

Na lokaciji Građevine za gospodarenje otpadom Košambra, izvršena je primopredaja dva nova suvremena komunalna vozila za sakupljanje komunalnog i reciklažnog otpada kapaciteta 17 m3 i 22 m3. Vrijednost nabave iznosi ukupno 2.774.800,00 kn bez PDV-a, od čega je 40 % iznosa sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Javna nabava bila je raspisana tijekom svibnja prošle godine, a ugovor je sklopljen s najpovoljnijim ponuditeljem tvrtkom CNM & CO iz Rijeke.

Vozila su tipa IVECO  STRALIS  sa nadogradnjom za sakupljanje otpada, gdje  manje vozilo ima  mogućnost sakupljanja kontejnera od 80-1100 litara, a veće vozilo i spremnike zapremnine  od 4,4-7m3. Snaga potisne ploče može se podešavati ovisno o vrsti otpada koji se prevozi, što znači da će ova vozila moći prevoziti  i komunalni i selektivni otpad.

Investiranje u nova  vozila je neophodno budući da je prosječna starost voznog parka  10,5 godina, a u obzir treba i uzeti veliku količinu radnih sati samih vozila. Zadnja 2 vozila kupljena su 2009. i 2013. godine, dok 19 godina ima  najstarije vozilo za sakupljanje otpada.

Tijekom  zimskog perioda  na terenu je 5 ekipa za sakupljanje komunalnog i glomaznog otpada koje dnevno  prikupe oko 32 tone otpada, dok za ljetnih mjeseci  12 ekipa  na dan u prosjeku prikupi 110 tona otpada.

Obnova voznog parka doprinijeti će racionalizaciji poslovanja Radne jedinice Čistoća, a predstavlja  još jedan korak  ka što učinkovitijem i ekološki  prihvatljivijem sustavu prikupljanja i gospodarenja otpadom.

Usluga Poreč

IMG_5852      IMG_5859

 

IMG_5848 IMG_5875

Dokumenti