NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaUsluga Poreč nabavila još 3 nova komunalna vozila za sakupljanje otpada

Usluga Poreč nabavila još 3 nova komunalna vozila za sakupljanje otpada

| Novosti RJ Čistoća

Dana 06. travnja 2016. godine, na lokaciji Građevine za gospodarenje otpadom Košambra, izvršena je primopredaja novih komunalnih vozila, namijenjenih za sakupljane selektivnog i mješanog komunalnog otpada, kojoj su nazočili direktor Usluge Poreč d.o.o. Milan Laković sa suradnicima te gradonačelnik Grada Poreča Edi Štifanić sa suradnicima.

Ovom investicijom se nastavlja pozitivna praksa obnove voznog parka komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o., a nabavljena su tri nova vozila, i to:

  1. Specijalno vozilo za sakupljanje komunalnog i korisnog otpada zapremine 3,5m3, vrijednosti 241.400,00 kn bez PDV-a,
  2. Specijalno vozilo za sakupljanje komunalnog i korisnog otpada zapremine 7,5m3, vrijednosti 1.063.600,00 kn bez PDV-a, te
  3. Specijalno vozilo za sakupljanje komunalnog i korisnog otpada sa sustavom za pranje spremnika zapremine 12m3, vrijednosti 1.594.800,00 bez PDV-a.

Najmanje vozilo je marke Piaggo maxi porter s nadogradnjom Mazzocia, dok su ostala dva kamiona tipa IVECO s nadogradnjom Stummer za sakupljane selektivnog i miješanog komunalnog otpada, od kojih je jedan namijenjen za pranje spremnika za otpad.

Ukupna vrijednost nabavljenih vozila iznosi 2.899.800,00 kn bez PDV-a, od čega je 40% iznosa sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Postupak javne nabave pokrenut je tijekom  2015.g. u kojem je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka CNM & CO d.o.o. iz Rijeke.

Investiranje u nova  vozila je neophodno budući da je prosječna starost voznog parka  9,5 godina, a u obzir treba i uzeti veliku količinu radnih sati samih vozila. Zadnja 2 vozila kupljena su  prošle godine,  dok 19 godina ima  najstarije vozilo za sakupljanje otpada.

Tijekom  zimskog perioda  na terenu je 5 ekipa za sakupljanje komunalnog i glomaznog otpada koje dnevno  prikupe oko 32 tone otpada, dok za ljetnih mjeseci  12 ekipa  na dan u prosjeku prikupi 110 tona otpada, odnosno godišnje 18.000 tona.

Nabavom novih i suvremenih vozila koja će zamijeniti stare i dotrajale smanjiti će se troškovi održavanja voznog parka dok će se komunalne usluge na terenu dignuti na viši nivo na zadovoljstvo svih korisnika, a ujedno i unaprijediti sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti