NaslovnaVijestiUsluga Poreč započinje sa proljetnim eko-akcijama sakupljanja krupnog otpada na području općina Poreštine

Usluga Poreč započinje sa proljetnim eko-akcijama sakupljanja krupnog otpada na području općina Poreštine

Komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od ponedjeljka, 04. svibnja započinje sa eko akcijama proljetnog čišćenja po općinama gdje komunalno poduzeće Usluga Poreč obavlja svoju djelatnost. Za prikupljanje glomaznog otpada postaviti će se po jedan veliki spremnik zapremnine 5m3 ili 7 m3 na lokacijama koje su unaprijed utvrđene od strane predstavnika pojedinih općina. Plan sakupljanja odvijati će se prema priloženom rasporedu:

 • Općina Vrsar  04.05.-10.05.2015.
 • Općina Funtana 11.05.-17.05.2015.
 • Općina Tar Vabriga 18.05.-24.05.2015.
 • Općina Sv. Lovreč 25.05.-31.05.2015.
 • Općina Višnjan 01.06.-07.06.2015.
 • Općina Vižinada 08.06.- 21.06.2015.
 • Općina Kaštelir-Labinci 15.06.-21.06.2015.

Detaljan Plan  eko akcije po općinama možete preuzeti u nastavku:

Plan proljetne eko akcje po općinama Poreštine za 2015.pdf

Glomazni odnosno krupni otpad je otpad kojeg  je  zbog svoje  zapremnine ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. U glomazni otpad iz kućanstva spadaju:

 • Drvo (drveni namještaj i ostali predmeti od drva)
 • Plastika (namještaj od plastike, plastični kanistri, bačve, …)
 • Metali ( metalni stolovi, stolice, metalno posuđe,metalni namještaj, …)
 • Ostalo (madraci,kauči, tekstil,odjeća,…)

Građevinski otpad (pločice, keramika, drvena i plastična stolarija, građevinski materijali od azbesta i gipsa,šuta…), opasni otpad, električni i elektronički  otpad, otpadne gume, vozila, otpadne baterije , akumulatori i otpad iz vrtova ne smatra se  glomaznim otpadom iz kućanstva. Navedene vrste otpada sakupljaju se i zbrinjavaju putem ovlaštenih sakupljača  ili se,  izuzev građevinskog otpada,mogu odložiti u reciklažnom dvorištu.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Banko Vilijamu, poslovođi za prijevoz i sakupljanje otpada , na telefon 091 431 0029.

Cilj ovih eko akcija je  jačanje ekološke osviještenosti i motiviranje lokalnog stanovništva da  primjerenim odlaganjem  glomaznog otpada iz  vlastitih kućanstva spriječe  stvaranje divljih odlagališta i daju svoj doprinos čišćem i  uređenijem okolišu.

Usluga Poreč