NaslovnaVijestiUSLUGA POREČ

USLUGA POREČ

Jučer je službeno pušteno u daljnju uporabu novo Groblje u Naselju Žbandaji
Prema izvještaju o grobljima od 2003. godine, od ukupno 377 grobnih mjesta na groblju Žbandaj, ostalo je još 10 slobodnih grobnih mjesta pa je iz tog razloga bilo neophodno proširiti groblje.

U skladu s projektom o proširenju groblja Žbandaj izgradnji prateće građevine – mrtvačnice, izrađenom po projektnom poduzeću Kostrenčić-Krebel arhitekti d.o.o. Zagreb, (građevna dozvola, klasa: UP/I-361-03/98-01/30, ur. broj: 2163-05/3-99-3 od 19.03.1999. godine), u prvoj fazi izgradila se mrtvačnica 1999. godine. Druga faza spomenutog projekta odnosila se na proširenje samog groblja.

Koordinator cijelog projekta je GRAD POREČ. Ugovor o izvođenju radova na proširenju groblja Žbandaj sklopljen je sa poduzećem GRADING KUK d.d. Buzet na ukupan iznos od 869.865,09 kuna (bez PDV-a). Stručni nadzor vršilo je poduzeće ARHETIP 21 d.o.o. Poreč. U ukupnom ugovorenom iznosu GRAD POREČ financira 75%, a USLUGA POREČ d.o.o. sa 25%. Prijedlog okončane situacije je na iznos od cca 50.000 kuna manje od ugovorenog iznosa.

S izvođenjem radova na proširenju groblja Žbandaj započeto je 14.10.2004. godine, dok su isti okončani s danom 23.03.2005. godine. Tehnički pregled u postupku dobivanja uporabne dozvole za predmetnu građevinu uspješno je obavljen dana 29.04.2005. godine.

Proširenjem groblja Žbandaj izgradilo se novih 116 grobnih mjesta i 12 grobnica sa 6 grobnih mjesta. Spomenuto proširenje izvelo se zapadno od postojeće mrtvačnice, a osnovni građevinski zahvat odnosio se na široki otkop do dubine 285 cm, izvedbu armirano – betonskog zida, nasipavanje zemlje, izvedbu grobnica, grobnih mjesta, izvedbu i postavljanje tlakovca na hodnim stazama te u sklopu hortikulturnog uređenja sadnja ukupno 12 čempresa.

Dokumenti