NaslovnaVijestiUSLUGA – Potpisivanje Ugovora za razvojni projekt odlagališta otpada

USLUGA – Potpisivanje Ugovora za razvojni projekt odlagališta otpada

Načelnici Općina : Vrsar, Višnjan, Lovreč, Vižinada i Kaštelir- Labinci potpisali Ugovore za sanaciju odlagališta otpada i obnovu voznog parka.

Načelnici Općina : Vrsar, Višnjan, Lovreč, Vižinada i Kaštelir- Labinci potpisali Ugovore za sanaciju odlagališta otpada i obnovu voznog parka.

Ugovorene obveze između komunalnog poduzeća i Općina na teritoriju bivše Općine Poreč
definirane su kroz ugovor o ulaganju sredstava od održavanja čistoće u nabavu opreme – obnovu voznog parka za 2005. godinu i ugovor za sanaciju odlagališta otpada.
Općine ustupaju a Usluga preuzima obračunavanje i naplatu sredstava.
Sredstva za sanaciju Odlagališta otpada Košambra obračunavat će se korisnicima usluga na osnovu cjenika o postupanja sa otpadom.Uslugu obračuna i naplate sredstava Usluga će vršiti bez naknade, sredstva će se prosljeđivati na žiro-račun Općinama jednom mjesečno.

Uprava Društva

Dokumenti