NaslovnaVijestiRaspisan Poziv za nadmetanje za usluge nadzora nad provedbom projekta ”Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča”

Raspisan Poziv za nadmetanje za usluge nadzora nad provedbom projekta ”Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča”

Na sam dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Europska komisija odobrila je projekt „Poreč – sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda“ za sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz strukturnih fondova EU u iznosu od 49,7 milijuna eura (ukupna vrijednost projekta iznosi 67 milijuna eura).

Projekt je pripreman za kandidaturu u okviru IPA Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013 (prioritetna os 2) i najveći je projekt u povijesti Poreštine. Njime će se osnažiti ekološka komponenta našeg područja, jer će se otpadna voda prikupljati i pročišćavati na uređajima te se više neće ispuštati u osjetljivo morsko priobalje, već će se tako pročišćena koristiti za zalijevanje zelenih površina, pranje ulica i trgova, održavanje kanalizacijskog sustava te za potrebe protupožarne zaštite.

U sklopu provedbenih aktivnosti i uz potporu i suradnju Hrvatskih voda kao nacionalnog tijela zaduženog za kontrolu projekta, 24.10.2013. raspisan je Poziv za nadmetanje za prvi od 5 javnih nadmetanja koji se imaju provesti sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Uredbama EU: Usluge stručnog nadzora nad provedbom projekta.

Usluge obuhvaćaju provedbu stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro) nad projektiranjem i izvođenjem kanalizacijskog sustava, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za obradu mulja u skladu s FIDIC uvjetima za projektiranje i građenje (FIDIC Crvena i Žuta knjiga), Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te drugim relevantnim zakonodavnim aktima važećim za ovu vrstu građevina.

Procijenjena vrijednost nabave za usluge stručnog nadzora iznosi 21.319.956,00 Kn (bez PDV-a). Očekivani datum početka pružanja usluga je travanj 2014. godine, dok se očekivani završetak izvršenja usluga planira za studeni 2017. godine.

Natječaj je, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim europskim Uredbama, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (2013/S 002-0088565) i u Službenom listu Europske unije (2013/S 208-360671). Na natječaje će se moći javiti i strane tvrtke sukladno politici učinkovite konkurentnosti koju potiče Europska unija.

 

Link na objavu

Dokumenti