NaslovnaVijestiUsluge pražnjenja septičkih i sabirnih jama manja za 13%

Usluge pražnjenja septičkih i sabirnih jama manja za 13%

Obavještavamo cijenjeno građanstvo da  je izmijenjen cjenik usluga za pražnjenje iz septičkih i sabirnih jama na području Grada Poreča – Parenzo i  jedinicama lokalnih samouprava: Općina Vrsar, Općina Funtana, Općina Kaštelir Labinci, Općina Višnjan, Općina Vižinada, Općina Sveti Lovreč i Općina Tar Vabriga Torre Abrega, Temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost  (Narodne novine broj 22 i 29/2012) sa početkom primjene od 13.ožujka.2012. godine.

Cijena dobivena putem javnog natječaja iznosi  28,00 kn/m3 na koju se obračunava porez na dodanu vrijednost u iznosu od  10%, u odnosu na dosadašnji  porez koji je iznosio 23% što je za građane smanjenje od 13% .

Na području jedinice lokalne samouprave:

Grad Poreč – Parenzo

 korisnici usluge pražnjenja septičkih jama plaćati će  Iznos u visini od 16,10 kn/m3 + 10 % PDV-a, dnosno 57,50% cijene usluge pražnjenja septičkih jama po provedenom javnom nadmetanju, a razlika cijene usluge osigurati će se iz proračunskih sredstava Grada Poreča-Parenzo. 

Na području jedinica lokalnih samouprava:

Općina Vrsar „Sela Dolinštine“  i  Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

korisnici usluge pražnjenja septičkih jama plaćati će  Iznos u visini od 19,60 kn/m3 +  10 % PDV-a, odnosno 70% cijene usluge pražnjenja septičkih jama po provedenom javnom nadmetanju, a razlika cijene usluge osigurati će se iz proračunskih sredstava Općina.

Općina Vrsar za  naselja: Flengi, Gradina, Kloštar, Marasi, Begi, Kontešići, Delići i Bralić

Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega – korisnici koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje

Na području jedinica lokalnih samouprava

Općine Vrsar – naselje Vrsar i Općine Funtana – naselje Funtana, sukladno važećem Zaključku na Odluku o visini kanalizacijskog doprinosa za objekte koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje (Službeni glasnik Grada Poreča broj 10/2001), korisnici koji plaćaju kanalizacijski doprinos ne plaćaju pražnjenje septičkih jama, pražnjenje se sufinancira iz proračuna lokalnih samouprava.

 Na području jedinica lokalnih samouprava:

     Općina Kaštelir Labinci, Općina Višnjan, Općina Vižinada i Općina Sv. Lovreč   

 korisnici usluge pražnjenja septičkih jama plaćati će  Iznos u visini od 28,00 kn/m3 + 10% PDV- a.

Usluge pražnjenja septičkih jama  vrše se sa  specijalnim komunalnim vozilima sa cisternom zapremina od : 8,0 m3, 9,0 m3, 13,0 m3 i 17,0 m3. 

Korisnici usluga pražnjenja septičkih jama plaćati će izvršiocima usluge na licu mjesta iznos po ukupnoj količini ispražnjenog sadržaja septičke jame u m3, izuzev pravnih osoba koje usluge pražnjenja plaćaju po ispostavljenim fakturama na temelju potpisanih prijevoznica.

Uprava Društva

 

                                                                                             

 

 

Dokumenti