NaslovnaVijestiNovosti RJ ParkiralištaVeliko gradsko parkiralištu u centru Poreča uskoro ljepše i funkcionalnije

Veliko gradsko parkiralištu u centru Poreča uskoro ljepše i funkcionalnije

| Novosti RJ Parkirališta

Veliko gradsko parkiralište smješteno u samom centru grada Poreča već je dugi niz godina na usluzi našim građanima, posjetiteljima i mnogobrojnim turistima tijekom cijele godine, a naročito u ljetnim mjesecima. Kako je parkiralište mjesto gdje posjetitelji našeg grada i ostali korisnici puštaju svoje automobile to je i mjesto gdje se stječu i prvi dojmovi o našem gradu, kvaliteti usluge, ljepoti grada i samoj sigurnosti u gradu. S ciljem podizanja kvalitete usluge Usluga Poreč d.o.o. sukladno poslovnim i financijskim planovima nedavno je započela sa radovima na Velikom gradskom parkiralištu koji će osigurati bolju prometnu i pješačku komunikaciju na samom parkiralištu i dalje prema drugim dijelovima grada.

Radovi se planiraju okončati do kraja godine, a obuhvaćaju zamjenu asfaltnog zastora na ulaznom terminalu te mjestimično po cijelom parkiralištu na najkritičnijim točkama. Nakon navedenih radova pristupiti će se brisanju dosadašnje van standardne horizontalne signalizacije (2.2 x 5.00 m) sistemom visokotlačnih perača radi izrade nove kojom će parkirna mjesta biti proširena sukladno novim standardima ( 2.5 x 5.00 m) .

Standardizacijom parkirališta izgubit će se pedesetak parkirnih mjesta ali će sva ostala biti funkcionalnija i sigurnija za korisnike.

Uslijediti će i zamjena dotrajalih automatskih rampi modernijima radi bržeg ulaza-izlaza na parkiralište te kamere na ulazno-izlaznim terminalima što će pridonijeti većoj kontroli naplate te ulaza-izlaza vozila naročito za vrijeme ljetnih gužvi. Postaviti će se nova kućica blagajne te još jedna automatska blagajna.

Naravno, posebna pažnja usmjerena je i na estetski dio, pa će se s tim ciljem izvesti sanacija konstrukcije nadstrešnica i stupova javne rasvjete na način da će se čelična konstrukcija i stupovi javne rasvjete detaljno očistiti  te nanovo kvalitetno obojiti, a zamijeniti će se i sjenila za sunce ljepšim i kvalitetnijim.

Za predmetne radove provedeni su postupci nabave.

Vjerujemo da će i ovaj projekt, kao jedan u nizu ovogodišnjih infrastrukturnih ulaganja društva biti prepoznat  od strane naših građana.

Za vrijeme izvođenja radova parkiralište će i dalje biti u funkciji jer će se radovi organizirati na način da se zatvaraju pojedini sektori što će biti popraćeno privremenom prometnom signalizacijom.

Usluga Poreč d.o.o. moli korisnike parkirališta za strpljenje i pojačani oprez.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti