NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaVozni park Usluge Poreč bogatiji za tri nova komunalna vozila u vrijednosti od 3.769.260,00 kuna

Vozni park Usluge Poreč bogatiji za tri nova komunalna vozila u vrijednosti od 3.769.260,00 kuna

| Novosti RJ Čistoća

Sukladno zacrtanim smjernicama o obnovi voznog parka i planu investicija za 2017. godinu Usluga Poreč d.o.o. obnovila je vozni park za tri nova komunalna vozila. Primopredaja vozila i ključeva izvršena je na Građevini za gospodarenjem otpadom Košambra na kojoj su prisustvovali gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo Loris Peršurić te direktor Usluge Poreč d.o.o. Milan Laković sa svojim suradnicima.

Vozni park Usluge Poreč d.o.o. čini četrdesetak komunalnih vozila od kojih je trideset u funkciji zbrinjavanja otpada.

Ovim ulaganjem nastavila se pozitivna praksa Društva, a nova komunalna vozila koja su vozni park učinila modernijim i učinkovitijim su:

  1. Specijalno vozilo za sakupljanje komunalnog i korisnog otpada zapremnine 15 m3 sa podizačem za posude 80-1100 l te sustavom za identifikaciju posuda za otpad;
  2. Specijalno vozilo za sakupljanje komunalnog i korisnog otpada zapremnine7 m3 sa podizačem sa posude 80-1100 l te sustavom za identifikaciju posuda za otpad;
  3. Čistilica – radni stroj za pometanje ulica.

Investiranje u obnovu voznog parka je nužno budući je prosječna starost postojećeg 10 godina (pometačica 15 godina), količina radnih sati velika, a održavanje preskupo.

U zimskim mjesecima na terenu je 5 ekipa za sakupljanje komunalnog i glomaznog otpada koje dnevno prikupe 32 tone otpada, dok je u ljetnim mjesecima na terenu 12 ekipa koje u prosjeku prikupe 125 tona otpada, odnosno godišnje 18.000 tona.

Ovom investicijom Usluga Poreč d.o.o. želi doprinijeti racionalizaciji poslovanja radne jedinice Čistoća, ali i unaprijediti učinkovitost i ekološku prihvatljivost sustava prikupljanja i gospodarenja otpadom.

Pomlađivanjem voznog parka osim što se podiže ljestvica u samoj kvaliteti usluge podiže se i razina sigurnosti na radu, a radni se zadaci obavljaju brže i efikasnije.

To je još jedna potvrda našeg ozbiljnog rada i predanosti na uspostavi što kvalitetnijeg sustava održivog gospodarenja otpadom te održavanje čistoće u samom gradu i okolici.

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti