NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaVREĆICE ZA ZBRINJAVANJE STAKLENE AMBALAŽE

VREĆICE ZA ZBRINJAVANJE STAKLENE AMBALAŽE

| Novosti RJ Čistoća

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da će se tijekom prosinca vršiti podjela vrećica za zbrinjavanje staklene ambalaže. Podjela vrećica vršiti će se korisnicima na području na kojem su već ranije dodijljene vrećice prilikom podjele spremnika za selektivni otpad, a to su korisnici sa područja općine Tar-Vabriga, Vrsar, Funtana te korisnici sa područja Grada Poreča.

Vrećice će se dostaviti korisnicima na dan preuzimanja otpada iz njihove ulice odnosno naselja, te će im set vrećica biti ostavljen na spremniku koji su taj dan postavili na pražnjenje.
Korisnicima će se dodijeliti set od 6 vrećica za staklenu ambalažu.

Podjela vrećica za staklenu ambalažu vršiti će se prema sljedećem rasporedu:

 

Jedinica lokalne samouprave Period
Grad Poreč-Parenzo 20.12. – 24.12.2021.g.
Općina Funtana 27.12.2021.g.
Općina Tar-Vabriga 28.12.2021.g.
Općina Vrsar 31.12.2021.g.

 

Ukoliko korisnici u dan pražnjenja nisu dobili set vrećica, iste mogu preuzeti na Građevini za gospodarenje otpadom Košambra u Reciklažnom dvorištu Poreč-Parenzo na adresi Garbina 10, Poreč. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do subote od 7:00 do 17:00 sati.

 

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti