NaslovnaVijestiNovosti RJ Tržnica i Poslovni prostoriZAPOČELA SANACIJA KROVIŠTA NA ZGRADI U UL. F. GLAVINIĆA 4 – STARA TRŽNICA

ZAPOČELA SANACIJA KROVIŠTA NA ZGRADI U UL. F. GLAVINIĆA 4 – STARA TRŽNICA

| Novosti RJ Tržnica i Poslovni prostori

Ovih su dana u starogradskoj jezgri započeli radovi rekonstrukcije krovišta na zgradi nekadašnje tržnice na adresi Franje Glavinića 4, sagrađenoj na k.č. broj 312 k.o. Poreč. Usluga Poreč d.o.o. kao jedan od suvlasnika, odnosno vlasnik poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju zgrade, osiguralo je 70 % financijskih sredstava za predmetne radove, dok je preostali dio financiran od stane drugog suvlasnika zgrade.

Nakon provedenog postupka javne nabave najniži ponuđeni iznos od 231.059,50 kuna bez PDV-a za 167 m2 sanacije krova tvrtke Kažun d.o.o. iz Poreča, prihvaćena je kao najpovoljnija ponuda, te je s istom tvrtkom sklopljen Ugovor za izvođenje radova na sanaciji krovišta.

Radovi bi se prema planu i ugovornom roku, a ukoliko to vremenske prilike budu dozvoljavale, trebali okončati do sredine ožujka ove godine.

Treba napomenuti da je dio sredstava za sanaciju osiguran iz Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu, koja su putem natječaja koji je Grad Poreč-Parenzo  proveo u trećem kvartalu 2018. godine dodijeljena Uslugi  Poreč d.o.o.

S obzirom da se objekt nalazi u starogradskoj jezgri Grada Poreča-Parenzo  ishodovana je potvrda Glavnog projekta od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Puli.

Radovi na sanaciji krova obuhvaćaju zamjenu dotrajale krovne konstrukcije, zamjenu drvenih greda i pokrova od kupa kanalica, zamjenu limova oko dimnih otvora, zamjenu oluka, potrebne zidarske obrade, a valja napomenuti da će se ispod pokrova ponovo postaviti tavelice, kako bi krov zadržao svoju izvornu formu po obliku kao i materijalu od kojeg je izgrađen.

Ulaganjem u sanaciju dugoročno će se riješiti problem krovišta a zgradu učiniti sigurnijom, kao za stanare tako i za prolaznike i posjetitelja grada.

Usluga Poreč d.o.o.

 

 

Dokumenti