NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaZAPOČINJE PODJELA KOMPOSTERA

ZAPOČINJE PODJELA KOMPOSTERA

| Novosti RJ Čistoća

Obavještavaju se korisnici da će se dana 19.3.2019.g. započeti sa podjelom kompostera za korisnike koji su se očitovali o kompostiranju biootpada u Izjavi o načinu korištenja javne usluge. Podjela kompostera započeti će prema sljedećem planu: Finida, Novo naselje, Naselje bolnica, Čimižin, Špadići, Garbina, St. Molindrio, St.Vergotini i Gulići/Vranići.

Korisnicima se dodjeljuje komposter zapremnine 370l u koji se odlaže biootpad kao primjerice sirovi ostaci od voća i povrća, lišće, uvelo cvijeće, pokošena trava, talog kave, talog čaja i dr.

Usluga Poreč d.o.o. ne vrši odvoz nastalog komposta, već isti ostaje korisnicima na korištenje prilikom sadnje ili gnojidbe travnjaka, povrtnjaka i voćnjaka.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti