NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaZAPOČINJU RADOVI NA POSTAVLJANJU PODZEMNIH SPREMNIKA KOD HOTELA PALAZZO

ZAPOČINJU RADOVI NA POSTAVLJANJU PODZEMNIH SPREMNIKA KOD HOTELA PALAZZO

| Novosti RJ Čistoća

Jedna od sedam najavljenih lokacija u užem centru grada Poreča gdje će se postaviti podzemni spremnici je i lokacija kod hotela Palazzo, gdje radovi započinju u ponedjeljak 18. svibnja 2020.g., a završetak istih planiran je do kraja istog mjeseca.

Napominjemo da su već postavljena dva seta spremnika u sklopu rekonstrukcije gradske rive, te po jedan u Prvomajskoj ulici i ul. Giuseppe Caprin za koje je u tijeku postupak ishođenja uporabne dozvole, nakon čega će građanima koji obitavaju u tim dijelovima grada  biti dodijeljene kartice za njihovo korištenje, a o čemu će korisnici biti na vrijeme obaviješteni.

Osim gore navedenih lokacija na lokaciji Peškera izvršiti će se zamjena postojećih spremnika sa novim spremnicima koji su većeg volumena odnosno zapremnine. Za tu lokaciju u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

Set podzemnih spremnika  sastoji se od 4 podzemna spremnika od kojih je jedan zapremnine 5m3 te je namijenjen za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, dok ostala tri spremnika zapremnine od 3m3 namijenjena su za odvojeno sakupljanje papira, stakla, plastike i metala.

Prilikom izvođenja radova  prometovati će se prema privremenoj prometnoj regulaciji, te molimo građane na poštivanje iste.

U nastavku prikaz – privremene prometne regulacije:

 

 

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti