NaslovnaVijestiNovosti RJ Pogrebne uslugeZavršava se sanacija groblja u Fuškulinu i Novoj Vasi, investicija vrijedna 827 tisuća kuna

Završava se sanacija groblja u Fuškulinu i Novoj Vasi, investicija vrijedna 827 tisuća kuna

| Novosti RJ Pogrebne usluge

Usluga Poreč d.o.o. ovih dana privodi kraju radove na uređenju groblja u Novoj Vasi i Fuškulinu, ukupno vrijednih 827 tisuća kuna. Većina radova su se u oba slučaja odvijali na starom dijelu groblja, a obuhvaćali su sanaciju ogradnih zidova, postavljanje okapnih limova, obnovu kapelica, saniranje ulegnuća na stazama, te nasipavanje zemljanih staza rizlom. Na groblju u Fuškulinu izvršena je i kompletna zamjena tlakovca na stazama, a na novom dijelu izvedeni su i radovi na izgradnji armirano betonskih okvira i to na 37 grobnih mjesta

Usluga Poreč d.o.o.  upravlja ukupno sa pet groblja – gradskim grobljem u Poreču, te mjesnim grobljima Žbandaj, Fuškulin, Nova Vas i Baderna, pri čemu se značajna sredstva ulažu u održavanje i obnovu istih, prateće građevine, komunalnu infrastrukturu kao i u pružanju pogrebnih usluga, kako bi bila što funkcionalnija.

Uvažavajući potrebe i značaj groblja kao specifičan dio komunalne djelatnosti Usluga Poreč d.o.o. tom segmentu pridaje posebnu pažnju. Tako je samo u protekle dvije godine izvršena dogradnja Gradskog groblja u Poreču, uređen stario dio istog groblja, dograđeno mjesno groblje u Fuškulinu, te sanirano mjesno groblje u Baderni i Žbandaju, te su sa prethodno navedenim, posljednjim radovima sada kompletno uređena sva groblja u gradu i prigradskim naseljima.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti