NaslovnaVijestiZIMSKI REŽIM PRIKUPLJANJA OTPADA

ZIMSKI REŽIM PRIKUPLJANJA OTPADA

Usluga Poreč d.o.o. 04. listopada 2010. godine započinje sa zimskim režimom prikupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Poreštine. Takav režim odvoza trajat će do 30. travnja 2011. godine, nakon čega se prelazi na ljetni režim.

Informacije o pojedinostima oko izvršavanja poslova u skladu sa Planom prikupljanja komunalnog otpada, vezane za dane odvoza u tjednu po pojedinim mjestima i lokacijama, kao i druge pojedinosti, mogu se dobiti u nadležnim službama Usluge Poreč d.o.o., Mlinska 1, ili putem telefona na broj 052 / 429 241.

Plan prikupljanja komunalnog otpada objavljen je  na web stranicama www.usluga.hr te je putem e-mail pošte dostavljen jedinicama lokalne samouprave.

ZIMSKI PLAN PRIKUPLJANJA OTPADA

Uprava društva

 

Dokumenti