Logo
Usluga
Djelatnosti
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/2013).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu Usluzi Poreč d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu : Usluga Poreč d.o.o., Mlinska 1, 52440 Poreč
  • elektroničkom poštom na adresu: usluga@usluga.hr
  • na broj fax-a: 052 / 451 050
  • donijeti osobno radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

    Arrow pointing up