Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Iz Glasa Istre: Pod kapom županijskog plana navodnjavanja u Percima će se graditi umjetno jezero
Share icon
Podjeli
Objavljeno 12.05.2010.

U prvo će vrijeme umjetno jezero služiti za nadohranu akumulacije planirane na porečkoj Bašarinki. Treba imati na umu da je Županija predvidjela da se sustav može koristiti i za navodnjavanje golf terena. Međutim, to nije predvidio nacionalni plan navodnjavanja, pa tek treba vidjeti kako će se taj nesklad riješiti, i koja opcija će prevagnuti, kazao je županijski pročelnik Milan Antolović.

TAR - Pod kapom županij­skog plana navodnjavanja u blizini sela Perci kraj Tara gradit će se umjetno jezero kapacite­ta do milijun kubika vode. Ispr­va će služiti za nadohranu aku­mulacije planirane na porečkoj Bašarinki, doznajemo od župa­nijskog pročelnika za poljopri­vredu Milana Antolovića.

Istarski plan navodnjavanja predviđa gradnju niza manjih sustava koji će se postupno umrežavati, a među prvima će se, na 605 hektara, graditi sustav za navodnjavanje poljo­privrednog zemljišta oko Bašarinke i Červar Porta. Iako se taj minisustav nalazi na području Grada Poreča, za sobom će povući i gradnju akumulacije u Percima.

Razlog tome je praktične naravi - akumulacije kod Bašarinke i Perci gradit će se istovremeno jer su obje plani­rane na trasi glavnog cjevovo­da iz izvorišta Gradole, iz ko­jeg će se većim dijelom puniti vodom. Pritom je i akumulaci­ja u Percima zamišljena kao središte budućeg minisustava navodnjavanja Tara i Vabrige koji će obuhvatiti oko 660 hek­tara, ali se on u prvoj fazi neće razgranati do krajnjih potroša­ča. U prvoj će se turi, naime, pumpe i cjevovodi do potroša­ča graditi samo za trasu Bašarinka - Červar Porat, pa će Perci neko vrijeme služiti kao rezerva, za nadohranu jezera u Bašarinki.

U raspravi koja se o ovoj temi nedavno vodila na Op­ćinskom vijeću Tara i Vabrige vijećnik oporbe Željko Bošnjak (SDP-Novi val) bio je skeptičan prema utjecaju umjetnog je­zera na okoliš, ali i prema mo­gućnosti da bi se voda mogla koristiti za zalijevanje golf tere­na. lako je predsjednik Vijeća Anton Stojnić (IDS) naveo da o navodnjavanju golfa iz tog jeze­ra nema govora, već ono, osim za poljoprivredu, može posluži­ti i kao alternativni izvor vode u slučaju nepogoda, ispostavilo se da je vijećničko pitanje bilo na dobrom tragu.

- Treba imati na umu da je Županija predvidjela da se su­stav može koristiti i za navod­njavanje golf terena. Međutim, to nije predvidio nacionalni plan navodnjavanja, pa tek treba vi­djeti kako će se taj nesklad rije­šiti, i koja opcija će prevagnuti, kazao je Antolović.

Prema sadašnjim planovima, u Istri bi se ukupno na­vodnjavalo 56 tisuća hektara zemljišta. Od toga 53 tisuće hektara otpada na poljopri­vredne površine, a preostale tri tisuće su golf tereni, svi koji se u ovom trenutku planiraju na Poluotoku.

Dozvole za gradnju uređa­ja za navodnjavanje izdavat će se na temelju županijskog prostornog plana neovisno o tome jesu li akumulacije ucr­tane u prostorne planove gra­dova i općina. To, međutim, napominje Antolović, ne znači da je lokalna samouprava za­obiđena u odlučivanju jer će se u postupku izdavanja do­zvola uvijek tražiti njena su­glasnost.

Dodaje da se Općina Tar - Vabriga već složila s idejnim rješenjem navodnjavanja Poreštine, te će umjetno jezero kraj Perci uvrstiti u svoj pro­storni plan. Na pitanje gdje bi se akumulacija nalazila, Antolović veli da je riječ o prirodnoj udubini izvan sela i građevinske zone, idealnoj za takav zahvat. Na pitanje hoće li se raditi studija utjecaja tog jezera na okoliš, odgovara da je ona obvezna te da je za po­rečko područje skoro gotova.

Predviđa se da bi gradnja sustava navodnjavanja za Bašarinku i Červar Porat mogla početi krajem 2011., kreditom Svjetske banke. Način uprav­ljanja infrastrukturom još nije preciziran.

- Formalno-pravno, vlasnik uređaja za navodnjavanje bit će Istarska županija, jer zasad ni Ministarstvo ni Hrvatske vode nisu rekli da bi to trebalo drukčije urediti. Ipak, smatramo da bi bolje rješenje bilo osnivanje tvrtke komunalnog tipa koja bi sustav gradila, održavala i naplaćivala korištenje. Riječ je o tehničkom pitanju koje će se regulirati u hodu, zaključio je Antolović.

M. Dodić

    Arrow pointing up