NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Oštećenje glavnog magistralnog kolektora otpadnih voda u uvali Molindrio

RJ Otpadne vode – Oštećenje glavnog magistralnog kolektora otpadnih voda u uvali Molindrio

Obaviještavamo građane da su podzemne vode u neposrednoj blizini kanalizacijskog objekta Crpne stanice broj 3. u uvali Molindrio oštetile glavni magistralni kolektor otpadnih voda sustava javne odvodnje Poreč jug – sjeverni ogranak.

  Velika koncentracija podzemnih voda podlokale su nosivu podlogu gravitacijskog cjevovoda, koji je pod opterećenjem terena propao cca 40 cm, između dva čvrsta oslonca u duljini od 20 m’. Kroz oštećenje na cjevovodu podzemne vode direktno su ulazile u sustav javne odvodnje.

O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnom zagađenja obavještena su nadležna tjela:

            – Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran

            – Područni vodopravni inspector,

            – Inspektor zaštite okoliša,

            – Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč,

            – Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša,

            – Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

 

Radi potrebe izvođenja radova na popravku oštećenog cjevovoda, sa neprestalnim  prempupavanjem otpadnih voda zu pomoć komunalnih vozila iz otvorenog kanala aktiviran je i dugi sigurnosni preljev crpne stanice broj 2 – Brulo,  havarijski – obalni ispust duljine 350 m’.

 

  

 

 

Dokumenti