Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate

Cjenik usluga - Parkiralište

Cijene po satu u postavljenim zonama

period

I. ZONA

II. ZONA

III. ZONA

Ljetni
01.05.-30.09.

2,00 EUR

1,50 EUR

1,00 EUR

Zimski
01.10.-30.04.

0,50 EUR

0,40 EUR

0,00

Cijena dnevne parkirne karte

JM

Cijena s PDV-om

Dnevna parkirna karta za sve zone parkiranja

komad

20,00 EUR

Cijene povlaštenih pretplata parkiranja na otvorenim parkiralištima

Vrsta pretplate

JM

cijena s PDV-om

Za fizičke osobe (vrijedi za 1 ulicu) - prebivalište

eur/godina

19,90 EUR

Za fizičke osobe (vrijedi za 1 ulicu) - boravište

eur/godina

39,80 EUR

Za obrtnike i pravne osobe (vrijedi za 1 ulicu)

eur/godina

46,50 EUR

Za fizičke osobe - vrijedi za sve zone

eur/mjesec

60,00 EUR

Za pravne osobe - vrijedi za sve zone

eur/mjesec

79,60 EUR

Cijena usluge parkiranja po satu na zatvorenim parkiralištima

naziv usluge

JM

cijena s PDV-om

Zatvoreno parkiralište

eur/sat

2,00 EUR

Alternativno parkiralište

eur/sat

1,50 EUR

Cijene povlaštenih pretplata parkiranja na zatvorenim parkiralištima

vrsta pretplate

JM

cijena s PDV-om

Za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča - Parenzo

eur/god

6,60 EUR

Za fizičke osobe sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča - Parenzo (bivša Općina Poreč)

eur/god

13,30 EUR

Za umirovljenike sa prebivalištem na području Grada Poreča - Parenzo

eur/god

3,30 EUR

Za umirovljenike sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča - Parenzo (bivša Općina Poreč)

eur/god

6,60 EUR

Za fizičke osobe sa prijavljenim boravištem na području Grada Poreča - Parenzo ili bivše Općine Poreč

eur/god

26,50 EUR

Za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča - Parenzo

eur/god

13,30 EUR

Za pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Poreča - Parenzo ( bivša Općina Poreč )

eur/god

13,30 EUR

Za iznajmljivače unutar parkirališnih zona naplate i pješačkih zona za period od 01.05. do 30.09.

eur/mjesec

70,00 EUR

Za iznajmljivače unutar parkirališnih zona naplate i pješačkih zona za period od 01.10. do 30.04.

eur/mjesec

5,00 EUR

Za zaposlene na području Grada PorečaParenzo sa prebivalištem izvan Grada Poreča-Parenzo i bivših Općina Poreč

eur/god

13,30 EUR

Za pravne osobe sa poslovnicom u Gradu Poreču - Parenzo , a sjedištem izvan Grada Poreča - Parenzo

eur/god

19,90 EUR

Cijene za ostale usluge

naziv usluge

JM

cijena s PDV-om

Bezkontaktna kartica

eur/komad

6,60 EUR

Naknada za izgubljeni listić

eur/komad

15,00 EUR

Izgubljena ili zamjena kartice

eur/komad

6,60 EUR

Cijena pretplate za usluge parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu

vrsta pretplate

JM

cijena s PDV-om

Za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča - Parenzo

eur/godina

19,90 EUR

Za fizičke osobe sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča - Parenzo (bivša Općina Poreč)

eur/godina

39,80 EUR

Za umirovljenike sa prebivalištem na području Grada Poreča - Parenzo

eur/godina

10,00 EUR

Za umirovljenike sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča - Parenzo (bivša Općina Poreč)

eur/godina

19,90 EUR

Za fizičke osobe sa prijavljenim boravištem na području Grada Poreča - Parenzo ili bivše Općine Poreč

eur/godina

79,60 EUR

Za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča - Parenzo

eur/godina

46,50 EUR

Za pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Poreča - Parenzo ( bivša Općina Poreč )

eur/godina

66,40 EUR

Za zaposlene na području Grada PorečaParenzo sa prebivalištem izvan Grada Poreča-Parenzo i bivših Općina Poreč

eur/godina

39,80 EUR

Za pravne osobe sa poslovnicom u Gradu Poreču - Parenzo, a sa sjedištem izvan Grada Poreča - Parenzo

eur/godina

66,40 EUR

Cijena usluge parkiranja na VGP

JM

cijena s PDV-om

Cijena usluge parkiranja za osobna vozila

eur/h

2,00 EUR

Cijene ostalih usluga korištenja površine na Velikom gradskom parkiralištu

naziv usluge

JM

cijena s PDV-om

Korištenje cijelog Velikog gradskog parkirališta

dan

929,10 EUR

Korištenje dijela Velikog gradskog parkirališta za površinu manju od 500 m²

m²/≤ 3 dana

0,70 EUR

Korištenje dijela Velikog gradskog parkirališta za površinu manju od 500 m²

m²/> 3 dana

0,50 EUR

Korištenje dijela Velikog gradskog parkirališta za površinu veću od 500 m²

m²/≤ 3 dana

0,40 EUR

Korištenje dijela Velikog gradskog parkirališta za površinu veću od 500 m²

m²/> 3 dana

0,30 EUR

Korištenje površine za postavljanje kioska

godina

3.318,10 EUR

Korištenje površine za mljekomat

godina

1.592,70 EUR

Cijene usluge prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama na području Grada Poreča – Parenzo

naziv usluge

JM

cijena s PDV-om

Usluga prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama na području Grada Poreča - Parenzo

tura

6,60 EUR

Cjenik usluge punjenja vozila na Velikom gradskom parkiralištu

naziv usluge

JM

cijena s PDV-om

Cijena punjenja po kW

kw

0,45 EUR

Cijena zadržavanja nakon punjenja

min

0,06 EUR

Cijena zauzimanja parkiranja (bez punjenja)

kom

20,00 EUR

Lokacije zatvorenih parkirališta
    Arrow pointing up