Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate

Cijene pogrebnih usluga

Opis usluge

JM

Cijena s PDV-om

Iskop groba i zatrpavanje groba u radno vrijeme

a) normalni grob

kom

186,01 EUR

b) mali grob

kom

76,32 EUR

c) grob za posmrtne ostatke –eksah.. ( sanduk za kosti) i urna

kom

57,24 EUR

Prijenos pokojnika od mrtvačnice ili kapele do groba kod pogreba ( 4 osobe )

kom

145,58 EUR

Ekshumacija do 5 godina ukopa

kom

477,80 EUR

Ekshumacija od 5-10 godina ukopa

kom

336,45 EUR

Ekshumacija preko 10 godina ukopa

kom

268,77 EUR

Redovna ekshumacija u Općem polju

kom

159,27 EUR

Ekshumacija djeteta do 5 godina ukopa

kom

288,68 EUR

Ekshumacija djeteta od 5-10 godina ukopa

kom

199,08 EUR

Ekshumacija djeteta preko 10 godina ukopa

kom

149,31 EUR

Skidanje i nošenje nadgrobnih spomenika

kom/sat

45,62 EUR

Otvaranje i zatvaranje grobnica i niša

a) Sa zidanjem otvora

kom

75,19 EUR

b) Bez zidanja otvora

kom

43,79 EUR

Dekoracija odra sa cvijećem ( samo rad )

kom

12,05 EUR

Nadzor pri postavi nadgrobnog spomenika s odobrenjem radova i iskolčenjem ( upotreba struje i vode)

kom

47,70 EUR

Zamjena rješenja prilikom promjene korisnika grobnog mjesta

kom

9,58 EUR

Sabiranje posmrtnih ostataka kod redovnog iskopa

kom

21,56 EUR

Premještanje pok. iz drvenog u limeni sanduk ( zahtjev )

18,25 EUR

Vođenje ispraćaja pokojnika

kom

59,73 EUR

Odnošenje vijenaca sa groba poslije sahrane

kom

11,87 EUR

Fugiranje grobnica nakon sahrane

kom

12,77 EUR

Otvaranje mrtvačnice kod preuzimanja pokojnika

kom

18,25 EUR

Korištenje kolica za prijenos pokojnika do mjesta ukopa

kom

27,38 EUR

Izrada temelja za spomenik ( okvir )

kom

248,03 EUR

Čišćenje unutarnjeg dijela grobnica, premještaj ljesova unutar grobnice

kom

73,00 EUR

Korištenje kapele i električnih svijeća

kom

27,38 EUR

Odvoz i uništenje ostatka lijesa nakon ekshumacije

kom

16,13 EUR

Skidanje nadgrobnog spomenika i betonskog okvira

kom

104,02 EUR

Ekshumacija iz grobnice i niša u grobnicu i nišu

kom

118,62 EUR

Produbljenje groba

kom

114,47 EUR

Ukop umrle osobe u grobnicu ili nišu-postavljanje lijesa

kom

73,00 EUR

Nošenje i polaganje urne

kom

59,73 EUR

Izdavanje raznih potvrda, izjava i slično

kom

9,13 EUR

Izdavanje preslika raznih dokumenata ( rješenja, izjava, računa, konto kartica i slično)

kom

4,57 EUR

Upotreba dezinfekcijskih sredstava prilikom ekshumacije

kom

49,61 EUR

Korištenje kolica za prijevoz cvijeća i vijenaca

kom

13,68 EUR

Rad djelatnika po posebnim zahtjevima korisnika

sat

13,94 EUR

Cijene pogrebničkih usluga

Opis usluge

JM

Cijena s PDV-om

Preuzimanje posmrtnih ostataka u kući ili bolnici

kom

37,20 EUR

Prijevoz posmrtnih ostataka

a) na području grada Poreča

kom

24,80 EUR

b)  van grada Poreč

kom/km

0,86 EUR + cestarina

c)  van Republike Hrvatske

kom/km

1,74 EUR + cestarina

Čekanje nadležnog tijela ( liječnik, sudac, policija i sl.) 

sat

13,35 EUR

Odijevanje pokojnika

kom

47,45 EUR

Brijanje pokojnika

kom

12,77 EUR

Kupanje pokojnika

kom

27,38 EUR

Upotreba dezinf. Sredstava po potrebi

kom

8,68 EUR

Preuzimanje posmrtnih ostataka na licu mjesta i dopremanje u mrtvačnicu

kom

78,47 EUR

Vršenje usluge sprovoda automobilom

a)    normalna vožnja

kom

16,59 EUR

b)   sprovod uz glazbu i vjerski obred

kom

18,25 EUR

Korištenje hladnjaka po danu

kom/dan

27,38 EUR

Korištenje mrtvačnice po danu

kom/dan

26,13 EUR

Upotreba limenog transportnog sanduka

kom

9,58 EUR

Prijevoz pogrebnog materijala-opreme

a)    područje grada Poreč – paušal

kom

19,08 EUR

b)   van grada Poreča

kom/km

0,86 EUR + cestarina

Preuzimanje pokojnika u specifičnim uvjetima ( 3 ili više dana nakon smrti )

kom

112,16 EUR

Rad djelatnika po posebnom zahtjevu korisnika

kom/sat

13,94 EUR

Priprema i izdavanje pogrebne opreme

kom/sat

12,77 EUR

Preuzimanje teško oštećenih pokojnika i na teško pristupačnom mjestu ( provalije, more, šterne, spilje i slično)

kom

161,75 EUR

Smještaj umrlog u lijes

kom

8,21 EUR

Korištenje depozita

kom/mjesec

17,42 EUR

Uporaba razglasa

kom

17,42 EUR

Ispraćaj pokojnika sa gradskog groblja radi prijevoza u drugo mjesto

kom

63,87 EUR

Jednokratno uređenje grobnih mjesta

a)    grobnica

kom

17,26 EUR

b)   zemljani grob

kom

23,73 EUR

Premještanje posmrtnih ostataka iz limenog u limeni sanduk

kom

243,88 EUR

Ostali prijevozi

kom/km

0,86 EUR + cestarina

Prijevoz pokojnika unutar EU

kom/km

1,74 EUR + cestarina

Osmrtnice i zahvalnice

a)    izrada po komadu

kom

1,28 EUR

b)   postavljanje po komadu na području grada Poreča

kom

1,91 EUR

c)   van grada Poreča

kom

1,91 EUR

Uređenje pokojnika po zahtjevu

kom

17,42 EUR

Lotanje s materijalom

kom

47,70 EUR + utrošeni materijal

Postavljanje cvjetnih aranžmana, svijeća, zamjena dotrajalog cvijeća i svijeća po narudžbi

kom

12,77 EUR

PVC transportna vreća za pokojnika ( sa rukavicama )

kom

47,29 EUR

PVC sanitarna vreća za pokojnika ( sa prozorom )

kom

22,06 EUR

Lijes standardni

kom

380,02 EUR

Lijes standardni bijeli

kom

354,26 EUR

Lijes šesterokutni

kom

472,34 EUR

Lijes šesterokutni bijeli

kom

487,37 EUR

Lijes sarkofag

kom

478,78 EUR

Lijes sarkofag hrast

kom

751,45 EUR

Lijes drveni standardni za kremacije

kom

161,03 EUR

Lijes šesterokutni kremacijski

kom

246,91 EUR

Sanduk drveni za kosti

kom

64,13 EUR

Limeni lijes BS za sanduk za kosti

kom

85,88 EUR

Limeni lijes SS za sarkofag lijes

kom

170,97 EUR

Limeni lijes SS za standardni lijes

kom

154,58 EUR

Limeni lijes SS za šesterokutni lijes

kom

170,97 EUR

Garnitura za standard lijes (saten)

kom

58,31 EUR

Garnitura za standard lijes (brokat)

kom

55,17 EUR

Garnitura za šesterokutni lijes II.klasa

kom

75,64 EUR

Garnitura za šesterokutni lijes I.klasa

kom

83,13 EUR

Garnitura za sarkofag lijes II. klasa

kom

75,57 EUR

Garnitura za sarkofag lijes I. klasa

kom

75,64 EUR

Garnitura za dječji lijes

kom

37,83 EUR

Križ drveni smeđi tamni

kom

33,25 EUR

Križ hrast

kom

42,75 EUR

Križ bijeli mali

kom

30,88 EUR

Križ bijeli veliki

kom

35,63 EUR

Piramida

kom

45,13 EUR

Križić za lijes drveni sa Isusom

kom

9,50 EUR

Križić za lijes mesing sa Isusom

kom

17,34 EUR

Pločica za križ "Počiva u miru"

kom

2,21 EUR

Dječji lijes 100 cm

kom

242,61 EUR

Dječji lijes 80 cm

kom

210,41 EUR

Cijene grobnih mjesta

Opis usluge

JM

Cijena s PDV-om

UREĐENA GROBNA MJESTA

Arkade

kom

10.750,55 EUR

Grobnica za 6 mjesta

kom

7.026,01 EUR

Grobnica za 3 mjesta

kom

4.811,20 EUR

Grobnica za 1 mjesto - niša

kom

3.663,14 EUR

Niše za urne

kom

1.343,15 EUR

NEUREĐENA GROBNA MJESTA

I. kategorija

547,48 EUR

II. kategorija

492,73 EUR

III. kategorija

394,85 EUR

Groblja Žbandaj, Nova Vas, Fuškulin i Baderna

394,85 EUR

Cijena godišnje grobne naknade

Opis usluge

JM

Cijena s PDV-om

Godišnja naknada grobnih mjesta u ARKADAMA po grobnom mjestu

kom/godina

45,62 EUR

Godišnja naknada grobnih mjesta I. KATEGORIJE po grobnom mjestu

kom/godina

43,79 EUR

Godišnja naknada grobnih mjesta II. KATEGORIJE po grobnom mjestu

kom/godina

32,85 EUR

Godišnja naknada grobnih mjesta III. KATEGORIJE po grobnom mjestu

kom/godina

27,38 EUR

OSTALA GROBLJA

Godišnja naknada grobnih mjesta na grobljima: Nova Vas, Fuškulin, Žbandaj i Baderna

kom/godina

27,38 EUR

    Arrow pointing up