Logo
Novosti
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Cijene pogrebnih usluga

Opis usluge

JM

Cijena s PDV-om

Iskop groba i zatrpavanje groba u radno vrijeme

a) normalni grob

kom

161,75 EUR
1.218,71 kn

b) mali grob

kom

66,36 EUR
500,01 kn

c) grob za posmrtne ostatke –eksah.. ( sanduk za kosti) i urna

kom

49,78 EUR
375,03 kn

Prijenos pokojnika od mrtvačnice ili kapele do groba kod pogreba ( 4 osobe )

kom

97,05 EUR
731,22 kn

Ekshumacija do 5 godina ukopa

kom

398,16 EUR
2.999,96 kn

Ekshumacija od 5-10 godina ukopa

kom

280,38 EUR
2.112,49 kn

Ekshumacija preko 10 godina ukopa

kom

223,98 EUR
1.687,54 kn

Redovna ekshumacija u Općem polju

kom

132,73 EUR
1.000,02 kn

Ekshumacija djeteta do 5 godina ukopa

kom

240,56 EUR
1.812,52 kn

Ekshumacija djeteta od 5-10 godina ukopa

kom

165,90 EUR
1.249,97 kn

Ekshumacija djeteta preko 10 godina ukopa

kom

124,43 EUR
937,48 kn

Skidanje i nošenje nadgrobnih spomenika

kom/sat

41,48 EUR
312,49 kn

Otvaranje i zatvaranje grobnica i niša

a) Sa zidanjem otvora

kom

68,35 EUR
514,98 kn

b) Bez zidanja otvora

kom

68,35 EUR
299,97 kn

Dekoracija odra sa cvijećem ( samo rad )

kom

10,95 EUR
82,50 kn

Nadzor pri postavi nadgrobnog spomenika s odobrenjem radova i iskolčenjem ( upotreba struje i vode)

kom

41,48 EUR
312,49 kn

Zamjena rješenja prilikom promjene korisnika grobnog mjesta

kom

9,13 EUR
68,75 kn

Sabiranje posmrtnih ostataka kod redovnog iskopa

kom

21,56 EUR
162,46 kn

Premještanje pok. iz drvenog u limeni sanduk ( zahtjev )

kom

16,59 EUR
124,98 kn

Vođenje ispračaja pokojnika

kom

49,78 EUR
375,03 kn

Odnošenje vijenaca sa groba poslije sahrane

kom

10,79 EUR
81,28 kn

Fugiranje grobnica nakon sahrane

kom

11,61 EUR
87,49 kn

Otvaranje mrtvačnice kod preuzimanja pokojnika

kom

16,59 EUR
124,98 kn

Korištenje kolica za prijenos pokojnika do mjesta ukopa

kom

24,89 EUR
187,51 kn

Izrada temelja za spomenik ( okvir )

kom

215,68 EUR
1.625,00 kn

Čišćenje unutarnjeg dijela grobnica, premještaj ljesova unutar grobnice

kom

66,36 EUR
500,01 kn

Korištenje kapele i električnih svijeća

kom

24,89 EUR
187,51 kn

Odvoz i uništenje ostatka lijesa nakon ekshumacije

kom

14,03 EUR
105,67 kn

Skidanje nadgrobnog spomenika i betonskog okvira

kom

94,56 EUR
712,48 kn

Ekshumacija iz grobnice i niša u grobnicu i nišu

kom

107,84 EUR
812,50 kn

Produbljenje groba

kom

99,54 EUR
749,97 kn

Ukop umrle osobe u grobnicu ili nišu-postavljanje lijesa

kom

66,36 EUR
500,01 kn

Nošenje i polaganje urne

kom

49,78 EUR
375,03 kn

Izdavanje raznih potvrda, izjava i slično

kom

8,30 EUR
62,54 kn

Izdavanje preslika raznih dokumenata ( rješenja, izjava, računa, konto kartica i slično)

kom

4,15 EUR
31,27 kn

Upotreba dezinfekcijskih sredstava prilikom ekshumacije

kom

43,14 EUR
325,02 kn

Korištenje kolica za prijevoz cvijeća i vijenaca

kom

12,44 EUR
93,71 kn

Rad djelatnika po posebnim zahtjevima korisnika

sat

11,61 EUR
87,49 kn

Preuzmi cjenike
File iconFile icon
15.10.2023.
Cjenik pogrebnih usluga
File iconFile icon
15.10.2023.
Cjenik pogrebničkih usluga
File iconFile icon
15.10.2023.
Cjenik grobnih mjesta
File iconFile icon
15.10.2023.
Cjenik godišnje grobne naknade
    Arrow pointing up