Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište opremljeno je spremnicima za odlaganje različitih vrsta korisnog otpada koja su označena nazivom i ključnim brojem otpada sukladno Zakonu. Građani koji dovezu korisni otpad u reciklažno dvorište javljaju se radniku na vagi koji upisuje njihove podatke i vrstu otpada, te ih upućuje na mjesto odlaganja.

Korisnicima naših usluga omogućeno je korištenje dvaju reciklažnih dvorišta:
1. Reciklažno dvorište Poreč, na lokaciji Građevine za gospodarenje otpadom Košambra u Poreču, ulica Garbina 10 - Lokacija na mapi
2. Reciklažno dvorište Gradina, na adresi Gradina 12c - Lokacija na mapi

Reciklažno dvorište ne radi nedjeljom, blagdanima i neradnim danima.
Usluga odlaganja svih vrsta otpada za građane vrši se bez naknade.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 091/449-2667.


Mobilno reciklažno dvorište

Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom  na području na kojem društvo Usluga Poreč d.o.o. obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u funkciji je i mobilno reciklažno dvorište.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Mobilno reciklažno dvorište predviđeno je za sakupljanje različitih vrsta otpada koje se ne mogu odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad. Mobilno reciklažno dvorište postavlja se u naselja kako bi odlaganje što više vrta otpada bilo omogućeno korisnicima u blizini njihovog  obračunskog mjesta. U njemu se može odložiti ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil.

Pometanje

OJ Pometanje obavlja  poslove čišćenja i pometanja parkova, javnih prometnih i pješačkih površina na području Grada Poreča – Parenzo i Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, te pripadajućih plaža i ostalih javnih površina.

Djelatnost se obavlja sa 17 djelatnika za područje Grada Poreča – Parenzo te sa 2 djelatnika za područje Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega. Osim ručnog pometanja koristi se i stroj za pometanje cesta, mala multifunkcionalna pometačica za uske ulice i trotoare, toplovodni stroj za pranje te mali Piaggio za pražnjenje košarica i skupljanje otpada.

Plan pometanja
File iconFile icon
20.09.2023.
Plan pometanja za grad Poreč
File iconFile icon
20.09.2023.
Plan pometanja za Općinu Tar Vabriga
Lokacije reciklažnih dvorišta

    Arrow pointing up