Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate

Obračun količine miješanog komunalnog otpada

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:
C = JCV X BP X U
pri čemu je:
C - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i u kunama
JCV - jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada u kunama
BP - broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji
U - udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Kućanstva i ne kućanstva

EUR/spremnik/pražnjenje

Kartica 25L

0,73

Kartica 35L

1,02

Spremnik 60L

1,75

Spremnik 120L

3,50

Spremnik 240L

7,01

Spremnik 360L

10,51

Spremnik 770L

22,48

Spremnik 1100L

32,12

Preporučeni volumen spremnika za kategoriju korisnika kućanstvo

Tip korisnika

Preporučeni volumen spremnika

Kućanstvo sa 1 članom

60L

Kućanstvo do 4 člana

120L

Kućanstvo 5 i više članova

240L i kombinacija

Preporučeni volumen spremnika za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo

Vrsta djelatnosti

Preporučeni volumen

Auto saloni, fitnes, foto studio, postolar, auto radione, bravarije i limarije, projektni biro, uredski prostor, odvjetnički i sl. uredi, ambulanta, servisi, apoteke, zlatarske radnje, filigran, videoteka, urar, krojački salon, župni uredi, optika, galerije, atelie, suvenirnice, trgovina neprehrambenim proizvodima, štand enoteka, salon tekstila, izložbeni saloni, stolarska radiona, kiosk za prodaju novine, vulkanizerska radiona, frizer, kozmetičar, maser

60 L

zabavni centri zatvorenog tipa karavan depo, salon namještaja, mlinovi, plinara, kemijska čistionica, praonica rublja i automobila, muzeji, crkve, društveni dom (lovački dom, sportski klubovi, različite zajednice i sl.), OPG

120L

Manja skladišta, proizvodnja cvijeća, sadnog materijala i voća, benzinske pumpe bez ugostiteljstva i trgovine, banke, voćarne, marketi, kafići, slastičarne, tiskare, objekt brze prehrane, mesnica, pekara, ribarnica, manje upravne zgrade

240L

Preporučeni volumen za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo - iznajmljivači

Tip korisnika - prema broju ležajeva

Preporučeni volumen spremnika

Korisnik s kapacitetom od 1 do 4

60L

Korisnik s kapacitetom od 5 do 8

120L

Korisnik s kapacitetom od 9 i više

240L i kombinacija

Iznos cijena usluge za odvoz izvan plana primopredaje

Cijena usluge za odvoz (EUR/odvoz)

Cijena za količinu miješanog komunalnog otpada - JCV (EUR/spremnik)

Spremnik 60L

31,50

1,75

Spremnik 120L

31,50

3,50

Spremnik 240L

31,50

7,01

Spremnik 360L

31,50

10,51

Spremnik 770L

31,50

22,48

Spremnik 1100L

31,50

32,12Izvadak iz cjenika

Kategorija korisnika kućanstvo

Volumen

CMJU/mjesec (FIKSNI DIO)

C za 4 pražnjenja/mjesec (VARIJABILNI DIO)

Ukupno bez PDV (EUR)

Ukupno s 13% PDV (EUR)

Kartica 25L

5,97

2,92

8,89

10,05

Kartica 35L

5,97

4,08

10,05

11,36

Spremnik 60L

5,97

7,00

12,97

14,66

Spremnik 120L

5,97

14,00

19,97

22,57

Spremnik 240L

5,97

28,04

34,01

38,43

Spremnik 360L

5,97

42,04

48,01

54,25

Spremnik 770L

5,97

89,92

95,89

108,36

Spremnik 1100L

5,97

128,48

134,45

151,93

Kategorija korisnika koja nije kućanstvo

Volumen

CMJU/mjesec (FIKSNI DIO)

C za 4 pražnjenja/mjesec (VARIJABILNI DIO)

Ukupno bez PDV (EUR)

Ukupno s 13% PDV (EUR)

Kartica 25L

8,63

2,92

11,55

13,05

Kartica 35L

8,63

4,08

12,71

14,36

Spremnik 60L

8,63

7,00

15,63

17,66

Spremnik 120L

8,63

14,00

22,63

25,57

Spremnik 240L

8,63

28,04

36,67

41,44

Spremnik 360L

8,63

42,04

50,67

57,26

Spremnik 770L

8,63

89,92

98,55

111,36

Spremnik 1100L

8,63

128,48

137,11

154,93

Iznos jedinične cijene za količinu otpada prema volumenu spremnika - po posebnim zahtjevima korisnika

Volumen

Cijena usluge za odvoz (EUR/odvoz)

Jedinična cijena za količinu miješanog komunalnog otpada- JCV (EUR/spremnik)

Ukupno bez PDV (EUR)

Ukupno s 13% PDV (EUR)

Spremnik 60L

31,5

1,75

33,25

37,58

Spremnik 120L

31,5

3,50

35,00

39,56

Spremnik 240L

31,5

7,01

38,51

43,52

Spremnik 360L

31,5

10,51

42,01

47,47

Spremnik 770L

31,5

22,48

53,98

61,00

Spremnik 1100L

31,5

32,12

63,62

71,89

Cjenik usluga u radnoj jedinici čistoća
File iconFile icon
15.10.2023.
Cjenik usluge prikupljanja otpada
File iconFile icon
15.10.2023.
Cjenik dodatnih usluga u RJ Čistoća primjena od 01.01.2023.
    Arrow pointing up